MY/MI/GRANCI zajęcia dla młodzieży
Zapraszamy na
MY/MI/GRANCI
czyli zajęcia, na których poznacie cudzoziemców mieszkających w Poznaniu i wspólnie z nimi stworzycie i zrealizujecie projekt w przestrzeni miasta, który przysłuży się mieszkającym w naszym mieście obcokrajowcom.

Zajęcia poprowadzą Albaraa, Anastasiia, Asia, Hacen, Joanna, Maciej, Marek, Ola, Samantha i Zachariah, z którymi wspólnie zrealizujemy Wasze pomysły z zakresu literatury i teatru, sportu, działań w przestrzeni miejskiej, czy street-workingu.
Spotkajcie się z nami:
8. maja, w godz. 11.45-14.00 (w tym dniu zapewnimy Wam ciastka i napoje)
oraz
11. maja, w godz. 10.00-16.00 (w tym dniu zapewniamy Wam pyszny ciepły posiłek)

Do udziału w zajęciach zapraszamy młodzież w wieku 16-18 lat.

Każdy uczestnik i uczestniczka zajęć otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.
Email address *
Imię i nazwisko *
Your answer
Wiek *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Szkoła *
Your answer
Preferowany zakres tematyczny zajęć:
Regulamin
1. Organizatorem warsztatów jest Estrada Poznańska z siedzibą w Poznaniu 61-767, przy ul. Masztalarskiej 8, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w warsztatach dla młodzieży pt. MY/MI/GRANCI, realizowanym w ramach projektu artystycznego Krzysztofa Wodiczko, pt. "Przybysze", zwanym w dalszej części Wydarzeniem.
3. Koordynatorką projektu jest Joanna Stankiewicz: j.stankiewicz@estrada.poznan.pl. Prowadzącymi warsztaty są: Albaraa Alanesi, Aleksandra Jarocka, Anastasiia Hromak, Hacen Sahraoui, Joanna Roszak, Joanna Spychała, Maciej Gendek, Marek Durski, Samantha Cuizon i Zachariah Azraq.
4. MY/MI/GRANCI to warsztaty skierowane do młodzieży w wieku 16-18 lat.
5. Uczestnicy zobowiązani są uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych (wzór zgody znajduje się poniżej).
6. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnikom zapewniony jest drobny poczęstunek (ciastka) i napoje (8 maja) oraz lunch (11 maja).
7. Uczestnicy warsztatów otrzymają po zakończeniu zajęć zaświadczenie o ich ukończeniu.
8. Warsztaty odbywają się 8 i 11. maja w 4 grupach. Uczestnik zobowiązany jest uczestniczyć w obu dniach zajęć, przy czym zajęcia z zakresu:
- DZIAŁAŃ W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ odbędą się 8 maja, w godz. 11.45-14.00 oraz 11 maja w godz. 10.00-16.00 w Estradzie Poznańskiej, ul. Masztalarska 8
- STREETWORKINGU I WOLONTARIATU odbędą się 8 maja, w godz. 11.45-14.00 oraz 11 maja w godz. 10.00-16.00 w Estradzie Poznańskiej, ul. Masztalarska 8
- SPORTU odbędą się 8 maja, w godz. 11.45-14.00 oraz 11 maja w godz. 10.00-16.00 w Estradzie Poznańskiej, ul. Masztalarska 8
9. Warsztaty realizowane są w języku polskim, z wyjątkiem zajęć z zakresu sportu, które prowadzone będą przez zespół posługujący się naprzemiennie językiem polskim i angielskim, przy czym w razie potrzeby zapewnione będzie tłumaczenie.
10. Rejestracja na wydarzenie odbywa się za pomocą formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
11. Na warsztaty obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona, o uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy liczba chętnych do udziału w jednej z grup przekroczy ustaloną liczbę osób uczestnik zostanie przydzielony do innej grupy.
12. Udział w warsztatach uwarunkowany jest udzieleniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby realizacji warsztatów.
13. Organizator/prowadzący ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu i mieniu powstałe w trakcie warsztatów. Uczestnik może się ubezpieczyć we własnym zakresie od powyższego ryzyka.
15. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących w miejscu odbywania się warsztatów.
Akceptuję Regulamin *
Zgoda na przetwarzanie danych
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że administratorem danych jest Estrada Poznańska z siedzibą w Poznaniu (61-767), przy ul. Masztalarskiej 8, miejska instytucja kultury, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Poznania pod nr RIK-VII.
2. Informujemy, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym celem realizacji umowy.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit 1 b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na Pana/Pani żądanie. Dane będą przetwarzane w celach związanych z: realizacją zawartej umowy, dochodzeniem potencjalnych roszczeń, odszkodowań.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla potrzeb wykonania umowy oraz z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które zobowiązują lub upoważniają Estradę Poznańską do przetwarzania danych osobowych.
5. Ponadto informujemy, że posiada Pani/ Pan prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższej klauzuli *
Wzór zgody na udział osoby niepełnoletniej w warsztatach MY/MI/GRANCI
ZGODA NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W WARSZTATACH MY/MI/GRANCI

Imię i nazwisko opiekuna
Tel komórkowy opiekuna
Email opiekuna
Data urodzenia podopiecznego
Imię i nazwisko podopiecznego
Tel. Komórkowy podopiecznego
Email podopiecznego

Ja niżej podpisany/a
………………………………………………………………………………………(imię i nazwisko opiekuna) wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego/podopiecznej……………………………………………………………………………….(imię i nazwisko podopiecznego/podopiecznej) w warsztatach MY/MI/GRANCI organizowanych przez Estradę Poznańską odbywających się w dnia 8 i 11 maja 2019 w Estradzie Poznańskiej.


Zapoznałem się i akceptuję regulamin warsztatów.
…………………………………………………………….
Data i podpis opiekuna
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service