Mikrokontroléry letí 2019
Soutěžní formulář pro přihlášení do soutěže
Studuji *
Název a adresa školy *
Your answer
Kategorie *
Název týmu
Vyplňuje pouze tým
Your answer
Jméno a příjmení *
V případě týmu zapište celá jména všech členů pod sebe
Your answer
Email *
V případě týmu uveďte e-mailovou adresu každého člena v pořadí, v jakém jsou uvedeni v odstavci "Jméno a příjmení"
Your answer
Soutěžní projekt *
Více informací o Burze nápadů:
Soutěžní výrobek
Nevyplňujte v případě, že chcete zpracovávat některý návrh z Burzy nápadů
Your answer
Návrh věcné ceny
V rámci přihlašovacího formuláře můžete navrhnout věcnou cenu(y) za výhru/účast v soutěži.
Your answer

Změny ve formuláři jsou možné pouze e-mailem, zaslaným na adresu
xdusek19@stud.feec.vutbr.cz
Informace o zpracování osobních údajů účastníků soutěže "Mikrokontroléry letí" pořádané na UTEE, VUT v Brně
Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
Správcem Vašich osobních údajů je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, veřejná vysoká škola zřízená zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT v Brně“) v souvislosti s účinností výše uvedeného Nařízení (dále i „Nařízení GDPR“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vut.cz .

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?
Správce údajů zpracovává o účastnících soutěže, kterými jsou studenti středních a vysokých škol (subjektech údajů) následující osobní údaje:
a) Jméno a příjmení
b) Název a adresa školy, ze které se student hlásí do soutěže
c) E-mailová adresa
Dále jsou o účastnících soutěže zpracovávány tyto údaje:
d) Výrobek, se kterým se student hlásí do soutěže
e) Typ/kategorie soutěžního projektu

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?
Osobní údaje a další údaje s výjimkou e-mailové adresy budou v listinných a elektronických informačních systémech VUT uchovávány po dobu 10 let od data konání soutěže, poté budou příslušné dokumenty s osobními a dalšími údaji posouzeny a buď předány k archivaci, nebo skartovány, obdobným způsobem budou řešeny osobní údaje v elektronických informačních systémech (archivace nebo výmaz). E-mailová adresa bude v listinných a elektronických informačních systémech VUT uchovávána po dobu 6 měsíců od data ukončení soutěže, poté bude tento osobní údaj vymazán.

Je zpracování Vašich osobních údajů zákonné?
Ano, právním důvodem pro zpracování osobních údajů je smlouva.

Jaká máte práva?
Máte právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (můžete požadovat informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Můžete vznést námitku proti zpracování a máte právo na přenositelnost osobních údajů.
Žádosti, ve kterých můžete uplatnit uplatní svá práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu epodatelna@vut.cz . Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.
Dále máte právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz .

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Brno University of Technology. Report Abuse - Terms of Service