Ծրագրավորում Java
Total points12/40
Մոդուլ 1- Կառուցվածքային ծրագրավորում
0 of 0 points
Անուն, ազգանուն *
Part1
12 of 20 points
Ի՞նչ կարտածի բերված ծրագրային կոդը
1/1
Captionless Image
Ի՞նչ կարտածի բերված ծրագրային կոդը
0/1
Captionless Image
Correct answer
Ի՞նչ կարտածի բերված ծրագրային կոդը
0/1
Captionless Image
Correct answer
Ի՞նչ կարտածի բերված ծրագրային կոդը
0/1
Captionless Image
Correct answer
Ի՞նչ կարտածի բերված ծրագրային կոդը
1/1
Captionless Image
Ի՞նչ կարտածի բերված ծրագրային կոդը
1/1
Captionless Image
Ի՞նչ կարտածի բերված ծրագրային կոդը
0/1
Captionless Image
Correct answer
Ի՞նչ կարտածի բերված ծրագրային կոդը
1/1
Captionless Image
Ինչպե՞ս են փոխկապակցված JRE, JVM և JDK-ն։
1/1
Ի՞նչ կարտածի բերված ծրագրային կոդը
1/1
Captionless Image
Որքա՞ն է long տիպի փոփոխականի չափը
1/1
Ի՞նչ է ֆունկցիայի (մեթոդի) գերբեռնումը (overloading)
1/1
Նշվածներից որ օպերատորն ունի առավել բարձր առաջնայնություն (precedence)
1/1
Ի՞նչ կարտածի բերված ծրագրային կոդը
0/1
Captionless Image
Correct answer
Ի՞նչ կարտածի բերված ծրագրային կոդը
0/1
Captionless Image
Correct answer
Կարո՞ղ է byte տիպի փոփոխականը ստանալ 128 արժեքը
0/1
Correct answer
Ի՞նչ կարտածի բերված ծրագրային կոդը
0/1
Captionless Image
Correct answer
Ի՞նչ կարտածի բերված ծրագրային կոդը
1/1
Captionless Image
Ծրագրի կատարման ժամանակ ստեկի (LIFO) վերին (առաջին ) մակարդակում ո՞ր մեթոդը կգտնվի։
1/1
Captionless Image
Ո՞րն է Java կլասում Main մեթոդի ճիշտ գրելաձևը
1/1
Գործնական աշխատանք
0 of 20 points
1. Եռանիշ թվերի թվանշանների որոշում։
2. Քառանիշ թվերի թվանշանների որոշում։
3. Փոփոխականների արժեքների փոխատեղում։
4. Փոփոխականների արժեքների փոխատեղում առանց երրորդ փոփոխականի։
5. Ըստ ինդեքսի շաբաթվա օրերի դուրս բերում (switch case)։
6. Երկու թվերից մեծագույնի որոշում։
7. Երեք թվերից մեծագույնի որոշում։
8. Թվի «Երջանիկ տոմս» լինելու որոշում։
9. Թվի զույգության որոշում։
10. Ըստ երկու ՝ X, Y կոորդինատների կետի դիրքի որոշում։
11. Քառակուսային հավասարման ծրագրի մշակում։
12. Որոշել, արդյոք քառանիշ թիվը պոլինդրոմ է թե ոչ։
13. Դուրս բերել տրված n թիվի թվանշանները՝ հակառակ դասավորությամբ։
14. Թվի բաժանարարների և դրանք քանակի դուրս բերում։
15. Որոշել արդյոք տվյալ թիվը պարզ է, թե ոչ։
16. Մինչև n տրված թիվը պարզ թվերի ցուցադրում։
17. N հատ պարզ թվերի ցուցադրում։
18. Հաշվել տրված X թվի n աստիճանը՝ xn։
19. Զանգվածի ստեղծում և ըստ միջակայքի պատահական թվերով արժեքավորում։
20. N թվի ֆակտորիալի որոշումը իտերացիոն եղանակլով (ցիկլեր)։
21. Զանգվածի զույգ արժեք ունեցող տարրերի և դրանք քանակի դուրս բերում։
22. Զանգվածի կենտ արժեք ունեցող տարրերի քանակի և գումարի դուրս բերում։
23. Զանգվածի տվյալ թվից մեծ արժեք ունեցող տարրերի քանակի և գումարի դուրս բերում։
24. Զանգվածի տվյալ թվից փոքր արժեք ունեցող տարրերի քանակի և արտադրյալի դուրս բերում։
25. Որոշել տվյալ թվի կրկնությունների քանակը տվյալ զանգվածում, առկայության դեպքում տպի ինդեքսները (linear search):
26. Որոշել զանգվածում յուրաքանչյուր տարրի արժեքի կրկնությունների քանակը։
27. Որոշել զանգվածի մաքսիմումի արժեքը(max)։
28. Որոշել զանգվածի մինիմումի արժեքը(min)։
29. Տրված զանգվածը դասավորել աճման կարգով (Bubble Sort):
30. B զանգվածում ստանալ A զանգվածի միջին թվաբանականից մեծ տարրերը։
31. Դուրս բերել A, B զանգվածների ընդհանուր տարրերը։
32. A - ից ստանալ այնպիսի B զանգված, որում A-ի միայն կրկնվող տարրերն են։
33. A զանգվածից ստանալ այնպիսի մի B զանգված,որում միայն չկրկնող տարրերն են։
34. N թվի ֆակտորիալի որոշումը ռեկուրսիվ եղանակով (մեթոդներ)։
35. Ֆիբոնաչիի շարքի դուրս բերում ռեկուրսիվ եղանակով (մեթոդներ)։
Գործնական 2․ Ծրագրային կոդը ներկայացված online compiler-ով https://www.onlinegdb.com/online_java_compiler
···/10
https://onlinegdb.com/S1IZxhT1P
Incorrect
Գործնական 1․ Ծրագրային կոդը ներկայացված online compiler-ով https://www.onlinegdb.com/online_java_compiler
···/10
https://onlinegdb.com/r1jy7nTkP
Incorrect
Շնորհակալություն
Նշել դասընթացի լավ և վատ կողմերը
amen inch lav e
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy