แบบสอบถาม พัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลแม่พริก
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง ให้เลือกหรือเขียนคำตอบลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
1.ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
2.หน่วยงาน *
3.ประเภทวิชาชีพ *
ประเภท / ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ข้าราชการ เป็นเวลา......ปี
Your answer
พนักงานราชการ เป็นเวลา......ปี
Your answer
ลูกจ้างประจำ เป็นเวลา......ปี
Your answer
พกส. / ลูกจ้างชั่วคราว เป็นเวลา......ปี
Your answer
ลูกจ้างเหมา เป็นเวลา......ปี
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms