แบบตรวจสอบโรงเรียน โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
โปรดกรอกข้อมูลเฉพาะนมช่วงเปิดเทอม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
วันที่ตรวจสอบ
MM
/
DD
/
YYYY
ภาคเรียนที่ (กรุณาระบุเทอมปัจจุบัน)
1. ชื่อโรงเรียน/ศพด. *
Your answer
ที่ตั้งโรงเรียน หมู่ที่
Your answer
ตำบล *
Your answer
อำเภอ *
2. ประเภทโรงเรียน *
3. อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ *
(โปรดระบุชื่อ อปท.) *
Your answer
4. ประเภทนมช่วงเปิดเทอม *
5. ชนิดนมที่รับ *
6. ระบุชื่อแหล่งผลิตนมตามบรรจุภัณฑ์ที่พบ ณ วันที่เข้าตรวจสอบ (ดูจากถุง/กล่องนม) *
Your answer
โปรดเลือกชนิดนมที่รับช่วงเปิดเทอม เพื่อบันทึกข้อมูลในส่วนถัดไป *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service