Stolní tenis
Kroužek je organizován jako roční kurz. Koná se zpravidla každý týden jedno cvičení (vyjma dnů, na které připadají školní prázdniny, svátky nebo dny pracovního klidu). Dítě může rodič (zákonný zástupce) kdykoliv písemně odhlásit. Již zaplacený členský příspěvek se nevrací.

Více informací naleznete na našich stránkách zde:
https://www.centrumtresnovka.cz/deti/krouzky/

Email address *
Den a hodina kroužku *
Required
Jméno a příjmení dítěte: *
Your answer
Rodné číslo dítěte: *
Your answer
Adresa bydliště: *
Your answer
Jméno zákonného zástupce: *
Your answer
Telefon: (+420) *
Toto číslo bude využito pouze v případě závažných informací o průběhu kursu.
Your answer
Poznámka pro nás:
Your answer
Souhlasím jako zákonný zástupce dítěte s podmínkami účasti na sportovním programu Centra Třešňovka. *
Jsem si jako zákonný zástupce dítěte vědom a souhlasím s tím, že osobní údaje vyplněné na kontaktním formuláři budou evidovány spolkem Centrum Třešňovka z.s. se sídlem Pod Třešňovkou 234, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, v seznamu členů tohoto spolku v souladu se stanovami spolku a dále pro účely nezbytné komunikace s účastníkem sportovního programu Centra Třešňovka a jeho zákonnými zástupci. *
Potvrzuji, že dítě je zdravotně způsobilé k absolvování sportovních tréninků *
Informace k zpracování osobních údajů
Správcem osobních údajů je Centrum Třešňovka z.s., se sídlem Pod Třešňovkou 234, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, email: sport@centrumtresnovka.cz. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení seznamu členů tohoto spolku a za účelem nezbytné komunikace s účastníkem sportovního programu a jeho zákonnými zástupci a pro dokumentaci činnosti spolku včetně pořizování fotografií nebo zvukových či obrazových záznamů (videí) ze sportovního programu, a to po dobu členství a účasti na programu Centra Třešňovka. Subjekt údajů má právo kdykoliv požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz v případě ukončení členství, popřípadě na omezení zpracování a dále právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Subjekt údajů má právo odvolat svůj souhlas, je-li zpracování založeno na jeho souhlasu. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vedení seznamu členů spolku upravuje občanský zákoník a v souladu s ním stanovy spolku.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service