Mnenja predavateljev
Spoštovani, pred vami je anketa, s katero želimo ugotoviti, kakšno je vaše zadovoljstvo pri opravljanju strokovnega dela. Z vašim sodelovanjem boste prispevali k nenehnim izboljšavam kakovosti. Že dosežen napredek bomo presodili s primerjavo rezultatov z anketo s pred leti. Vljudno prosimo, da izpolnite anketo, ki je anonimna. Hvala za sodelovanje. (strinjanje od 1 do 5)
1
Pri delu sem imel/a možnost uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo
2
Prostori za predavanja, vaje in druge oblike dela so bili ustrezni
3
Ure predavanj, vaj in drugih oblik dela (oz. delovni čas) so bile ustrezno razporejene
4
Knjižnica ustreza realnim potrebam
5
Prostor v šoli, kjer se lahko pripravljam na delo in opravim individualne razgovore, je ustrezen
6
Oprema in tehnični pripomočki v predavalnicah so ustrezni
7
Zadovoljen/na sem z možnostmi uporabe telekomunikacijskih pripomočkov in naprav za tiskanje, kopiranje
8
Organizacija in razpored pouka za študente sta bila ustrezna
9
Dobil/a sem pravočasne informacije o delovnem procesu
10
Obveščanje o spremembah je bilo ažurno in natančno
11
Načini informiranja na šoli so ustrezni
12
Spletna učilnica je primerno orodje za sodobno poučevanje
13
Pogostost sestankov, razgovorov, predavateljskih zborov, strokovnih aktivov je ustrezna
14
Sodelovanje z vodstvom je ustrezno
14
Delovanje strokovnega aktiva ustreza potrebam
14
Vodstvo vzpodbuja strokovni razvoj predavateljev
15
Vključevanje v projekte je v okviru potreb in možnosti
16
Odnosi med sodelavci so dobri
17
Sodelovanje med predavatelji in inštruktorji pri predmetu so ustrezni
18
Imam možnost podajati predloge in mnenja
19
Redno dobivam povratne informacije o uspešnosti pri delu in rezultatih, ki jih dosegam
20
Zadovoljen/na sem s plačilom za delo, ki ga opravim
21
Rezultati mojega dela mi dajejo občutek zadovoljstva, občutek, da sem nekaj dosegel/a
22
Pri delu sem lahko ustvarjalen/a in inovativen/a
23
Doslej sem si pridobil že večino porebnih referenc za naslednje imenovanje
24
Skupna ocena delovanja šole
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service