แบบสำรวจมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส covid-19 (รอบใหม่)
คำชี้แจง : แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือจากผลกระทบการระบาดของไวรัส covid-19 (รอบใหม่) ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด
เงื่อนไขและรายละเอียด (กรุณาศึกษาและอ่านให้ครบทุกประเด็นก่อนตอบแบบสำรวจ)
1.สมาชิกประเภทสามัญสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ทุกคน กรณีเคยเข้าร่วมโครงการมาแล้วและมีหนี้เดิมค้างชำระอยู่ต้องหักชำระหนี้เดิมก่อน
2.วงเงินกู้ตามมาตราการที่สำรวจไม่พิจารณาเงื่อนไขเงินคงเหลือ 12% และไม่นำมาคำนวณยอดเงินสำหรับส่งชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท
3.ข้อมูลที่ได้รับจะถูกนำไปวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อนำเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อไป
4.กรุณาตอบแบบสอบถามและส่งข้อมูลภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ตอบแบบสอบถาม *
MM
/
DD
/
YYYY
หมายเลขสมาชิก *
ชื่อ-นามสกุล *
1. ท่านได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส covid-19 (รอบใหม่) หรือไม่ *
2. ท่านต้องการได้รับความช่วยเหลือจากสหกรณ์ฯ เพื่อเยียวยาจากผลการกระทบจากข้อ 1. หรือไม่ *
3. หากท่านต้องการความช่วยเหลือกรุณาเลือกมาตรการที่ท่านคิดว่าต้องการและเหมาะสมมากที่สุด (เลือกตอบได้หลายข้อ)
4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy