Ankieta biblioteka
Zwracamy się do nauczycieli bibliotekarzy w szkołach i innych placówkach oświatowych z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest podsumowanie działań realizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży oraz diagnoza ich potrzeb szkoleniowych, niezbędna do opracowania nowej oferty edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021.
Państwa odpowiedzi, uwagi i sugestie, w dużej mierze usprawnią pracę naszej placówki i pozwolą lepiej zaspokajać Państwa oczekiwania dotyczące podejmowanych przez nas działań. Niniejsza ankieta jest anonimowa.
Wypełniając ją, prosimy wstawić „X” przy wybranych odpowiedziach lub udzielić własnych.
1. Jeśli korzysta Pani/Pan z oferty Biblioteki Pedagogicznej, to która z form pracy biblioteki najbardziej Pani/Panu odpowiada (można zaznaczyć kilka odpowiedzi): *
Required
2. Pani/ Pana wskazówki, uwagi, sugestie dotyczące pracy biblioteki: *
Your answer
3. Czy uczestniczyła Pani/ uczestniczył Pan w formach doskonalenia organizowanych przez BP w CEN w Łomży roku szkolnym 2019/2020? *
Jeśli tak, jak ocenia Pani/Pan dotychczasowe formy doskonalenia zawodowego organizowane przez BP w CEN w Łomży?(1 oznacza poziom najniższy, a 6 najwyższy)
4. Z jakich źródeł pozyskuje Pani/Pan informacje na temat proponowanych przez BP w CEN w Łomży form doskonalenia? *
5. Które z proponowanych form doskonalenia Pani/Pan preferuje? *
6. Jakie terminy szkoleń najbardziej Pani/Panu odpowiadają? *
7. W jakich obszarach tematycznych chciałaby Pani/chciałby Pan doskonalić się (w ramach warsztatów, konferencji, sieci współpracy i samokształcenia itd.)(można zaznaczyć kilka odpowiedzi): *
Required
8. Jakie są Pani/Pana potrzeby w zakresie wspomagania pracy Państwa szkoły/placówki przez BP w CEN w Łomży?: *
Your answer
Metryczka *
Nazwa gminy, na terenie której znajduje się szkoła *
Your answer
Miejscowość, data *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy