Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam
Aanvraagformulier.
In principe worden alleen aanvragen gehonoreerd met een martieme achtergrond en/of doelstelling.
1. Naam Organisatie:
Your answer
2. Gevestigd te:
Your answer
3. Contact persoon:
Your answer
4. Correspondentieadres:
Your answer
5. Postcode en Woonplaats:
Your answer
6. Telefoonnummer + Mobielnummer:
Your answer
7. E-mail:
Your answer
8. Website:
Your answer
9. Bankrekeningnummer IBAN:
Your answer
10. Datum oprichting:
MM
/
DD
/
YYYY
11. Datum laatste statutenwijziging:
MM
/
DD
/
YYYY
12. Soort instelling organisatie:
Your answer
I3. Inschrijfnummer K.v.K.:
Your answer
14. Indien uw instelling geen rechtspersoon is, wat is daarvan de reden?
Your answer
15. Samenstelling en namen van het huidige volledig bestuur:
Your answer
16. Doel van uw instelling:
Your answer
17. Omschrijf de wijze waarop u uw doelstellingen tracht te verwezenlijken. (hierbij dient tot uitdrukking te komen de doelgroep waarop uw activiteiten zich richten)
Your answer
18.. Vanuit welke achtergrond werkt uw instelling (visie,geloofsovertuiging,motivatie)?
Your answer
19. Heeft uw organisatie betaalde arbeidskrachten in dienst? Zo ja, hoeveel en voor hoeveel uur?
Your answer
20. Hoeveel vrijwilligers zijn er bij uw organisatie betrokken?
Your answer
21. Overzicht van inkomsten/contributies/subsidies/donaties/andere inkomsten.
Your answer
22. Naam project/activiteit/aantal deelnemers/waar en wanneer vindt het project plaats?
Your answer
23. Wanneer bent u gestart met het project waarvoor u een bijdrage vraagt en keert het project jaarlijks terug?
Your answer
24. Wat zijn de totale kosten waarvoor u een bijdrage vraagt en wat is het tekort?
Your answer
25. Wat draagt uw organisatie uit eigen middelen bij?
Your answer
26. Welke andere instanties heeft u voor een bijdrage aan dit project benaderd en wat is tot op heden het resultaat? *
Your answer
27. Welke bijdrage vraagt u aan de Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam?
Your answer
28. Heeft uw instelling waartoe u behoort eerder een bijdrage aan de Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam gevraagd? Zo ja, wanneer?
Your answer
29. Hoe bent u attent gemaakt op de Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam?
Your answer
30. Welke externe referentie kunt u opgeven voor het inwinnen van nadere informatie?
Your answer
Handtekening en funktie aanvrager* *
Your answer
* Staat u als de aanvragende persoon niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als vertegenwoordingsbevoegd, dan gaarne een verklaring van uw bestuur meezenden dat u bevoegd bent deze aanvraag te doen.
Plaats/ Datum:
Your answer
Gaarne bijvoegen:
- kopie uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 12 maanden)
- Begrotings- en dekkingsplan
- het laatst verschenen jaarverslag zowel financieel als over het werk
- alle verdere documentatie die de aanvraag kan ondersteunen
Bijgevoegde stukken hier vermelden a.u.b.


Vollledig ingevuld per post versturen met alle bijgevoegde documenten naar:
Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam
att. de heer A.C. Boer
Willemskade 13
3016 DK Rotterdam
of
per e-mail naar: info@welzijnzeevarenden.nl
Overige aanvullingen en/of opmerkingen:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy