Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam
Aanvraagformulier.
In principe worden alleen aanvragen gehonoreerd met een martieme achtergrond en/of doelstelling.
1. Naam Organisatie:
2. Gevestigd te:
3. Contact persoon:
4. Correspondentieadres:
5. Postcode en Woonplaats:
6. Telefoonnummer + Mobielnummer:
7. E-mail:
8. Website:
9. Bankrekeningnummer IBAN:
10. Datum oprichting:
MM
/
DD
/
YYYY
11. Datum laatste statutenwijziging:
MM
/
DD
/
YYYY
12. Soort instelling organisatie:
I3. Inschrijfnummer K.v.K.:
14. Indien uw instelling geen rechtspersoon is, wat is daarvan de reden?
15. Samenstelling en namen van het huidige volledig bestuur:
16. Doel van uw instelling:
17. Omschrijf de wijze waarop u uw doelstellingen tracht te verwezenlijken. (hierbij dient tot uitdrukking te komen de doelgroep waarop uw activiteiten zich richten)
18.. Vanuit welke achtergrond werkt uw instelling (visie,geloofsovertuiging,motivatie)?
19. Heeft uw organisatie betaalde arbeidskrachten in dienst? Zo ja, hoeveel en voor hoeveel uur?
20. Hoeveel vrijwilligers zijn er bij uw organisatie betrokken?
21. Overzicht van inkomsten/contributies/subsidies/donaties/andere inkomsten.
22. Naam project/activiteit/aantal deelnemers/waar en wanneer vindt het project plaats?
23. Wanneer bent u gestart met het project waarvoor u een bijdrage vraagt en keert het project jaarlijks terug?
24. Wat zijn de totale kosten waarvoor u een bijdrage vraagt en wat is het tekort?
25. Wat draagt uw organisatie uit eigen middelen bij?
26. Welke andere instanties heeft u voor een bijdrage aan dit project benaderd en wat is tot op heden het resultaat? *
27. Welke bijdrage vraagt u aan de Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam?
28. Heeft uw instelling waartoe u behoort eerder een bijdrage aan de Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam gevraagd? Zo ja, wanneer?
29. Hoe bent u attent gemaakt op de Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam?
30. Welke externe referentie kunt u opgeven voor het inwinnen van nadere informatie?
Handtekening en funktie aanvrager* *
* Staat u als de aanvragende persoon niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als vertegenwoordingsbevoegd, dan gaarne een verklaring van uw bestuur meezenden dat u bevoegd bent deze aanvraag te doen.
Plaats/ Datum:
Gaarne bijvoegen:
- kopie uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 12 maanden)
- Begrotings- en dekkingsplan
- het laatst verschenen jaarverslag zowel financieel als over het werk
- alle verdere documentatie die de aanvraag kan ondersteunen
Bijgevoegde stukken hier vermelden a.u.b.


Vollledig ingevuld per post versturen met alle bijgevoegde documenten naar:
Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam
att. de heer A.C. Boer
Willemskade 13
3016 DK Rotterdam
of
per e-mail naar: info@welzijnzeevarenden.nl
Overige aanvullingen en/of opmerkingen:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy