Situāciju analīzes pēc kursu nodarbības 2020.gada 6.novembrī
Lūdzu iepazīstieties ar dotajām situācijām un sniedziet atbildes uz uzdotajiem jautājumiem līdz 27.novembrim. Uzdevumos saņemtās atbildes tiks analizētas un apkopotā/vispārinātā veidā tiks izmantotas kursu dienā 3.decembrī.
Kursu dalībnieka vārds, uzvārds *
Izglītības iestāde *
1.situācija - Izglītības iestādē katru gadu tiek īstenota tās darbības pašvērtēšana. Šajā procesā parasti iesaistās visas izglītības iestādes mērķgrupas. Jautājumi: 1. Kā izglītības iestādē tika izvirzīti mērķi/sasniedzamie rezultāti šim mācību gadam? 2.Kādā veidā izglītības iestādē notika pašvērtēšanas process un pašnovērtējuma ziņojuma izveide pēc 2019./2020.māc.g.? Kas un ko tieši darīja pašnovērtējuma ziņojuma izveidē? 3.Kā pēdējā mācību gada izvērtēšanā / pašvērtēšanā iesaistījās izglītojamie un vecāki? 4.Kā Jūsu izglītības iestādē sava darba pašvērtēšanu par 2019./2020.māc.g. veica pedagogi? Ko šajā procesā būtu nepieciešams pilnveidot? 5.Kāda ir Jūsu izglītības iestādes definētā vīzija par skolēnu? Kā tā tika formulēta? Kas iesaistījās šajā procesā? *
2.situācija - Izglītības iestādē komunikācija un sadarbība ar vecākiem ir nozīmīga darba daļa. Kādā no akreditācijām vecāki norāda uz to, ka: (i) viņi nav pietiekami informēti par savu bērnu mācību sasniegumiem, izņemot faktu, ka viņi regulāri saņem sekmju lapas un parakstās par iepazīšanos ar tām, (ii) ir vecāki, kuri traucē pedagogu un izglītības iestādi nepamatoti darbā, nepārtraukti sūdzoties dažādām iestādēm, un par šo faktu viņi zina, pateicoties pedagogu un izglītības iestādes vadības sniegtajai informācijai, (iii) ir pateicīgi atsevišķiem konkrētiem pedagogiem, ka viņi ir pieejami jebkurā laikā saziņai par mācībām, (iv) ne vienmēr izprot vērtēšanas kārtību ikdienas dzīvē, bet katru gadu tiek informēti un parakstās par iepazīšanos ar šo dokumentu, (v) ir bijuši gadījumi, kad viņu bērni ir cietuši no vienaudžu izsmiekla, bet arī viņu bērni nav bez vainas, jo arī ir rīkojušies līdzīgi citās situācijās. Kā Jūs uzskatāt, ko par izglītības iestādes darbu varētu liecināt akreditācijā iegūtā informācija? Ko Jūs kā iestādes vadītājs vai vietnieks darītu, iegūstot šādu informāciju pēc akreditācijas? Ko Jūs uzskatāt būtu nepieciešams mainīt valsts līmenī normatīvajos dokumentos saistībā ar situācijā redzamajiem jautājumiem? *
3.situācija - Kāds izglītības iestādes vadītājs intervijā ar akreditācijas komisiju piemin šādus dokumentus, atbildot uz jautājumu, kuri ir, viņaprāt, iestādes darbam patiešām nozīmīgie dokumenti - izglītības iestādes nolikums, izglītības programma, vērtēšanas kārtība, iekšējās kārtības noteikumi, trešo personu uzturēšanās kārtība, darba kārtības noteikumi, izglītības iestādes darba plāns. Kā Jūs atbildētu, kuriem pieciem iekšējiem normatīvajiem dokumentiem, Jūsu ikdienas darbā ir vislielākā nozīme? Kādu atbalstu šo dokumentu izstrādē un kopumā tiesiskuma jautājumos Jums sniedz dibinātājs un/vai pašvaldība? Kādi varētu būt 2-3 nozīmīgākie iemesli, kādēļ, Jūsuprāt, nav iespējams izstrādāt paraugdokumentus izglītības iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem? *
Citi Jūsu jautājumi, komentāri pēc 6.novembra kursu dienas
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy