แบบสอบถาม โครงการ "ศึกษาผลกระทบการเพิ่มอัตราภาษีป้าย"
ประเภทธุรกิจ *
ท่านคิดว่าการเพิ่มภาษีป้ายส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจท่านหรือไม่ *
ท่านพบปัญหาด้านข้อกฎหมาย ตาม พรบ. ภาษีป้าย และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างไร
Your answer
ท่านเผชิญกับปัญหาในทางปฏิบัติของการเสียภาษีป้ายหรือไม่และอย่างไร *
ยกตัวอย่างกรณีเผชิญปัญหา
Your answer
ท่านมีความเห็นอย่างไรในการตีความกฎหมายเกี่ยวกับภาษีป้าย
Your answer
ทางปฏิบัติที่ดี ( Best practice) ที่ควรจะเป็น อาจยกตัวอย่างจากต่างประเทศ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms