SEJARAH SPM:K1 - 2009
SOALAN SPM SEBENAR
NAMA
Your answer
SEKOLAH
Your answer
KATA PERBILANGAN ADAT BERIKUT DIAMALKAN OLEH MASYARAKAT DI NEGERI SEMBILAN
1 point
APAKAH CORAK PENTADBIRAN YANG DIGAMBARKAN OLEH KATA PERBILANGAN ADAT TERSEBUT?
APAKAH CORAK PENTADBIRAN YANG DIGAMBARKAN OLEH KATA PERBILANGAN ADAT TERSEBUT?
TOKOH BERIKUT MENGAMALKAN KONSEP REALPOLITIK SERTA POLITIK DARAH DAN BESI SEMASA MEMERINTAH JERMAN PADA ABAD KE - 19.
1 point
OTTO EDUARD VON BISMARK

MENGAPAKAH BELIAU MENGAMALKAN KONSEP TERSEBUT?
OTTO EDUARD VON BISMARK

MENGAPAKAH BELIAU MENGAMALKAN KONSEP TERSEBUT?

APAKAH KESAN PERJANJIAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948 TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN BERAJA DI TANAH MELAYU?
1 point
APAKAH MUSLIHAT BRITISH MEMPERKENALKAN MALAYAN UNION DI TANAH MELAYU PADA TAHUN 1946?
1 point
JADUAL 3 MENUNJUKKAN KEPUTUSAN PILIHAN RAYA MAJLIS PERUNDANGAN PERSEKUTUAN 1955.
1 point
APAKAH MANIFESTO PARTI PERIKATAN SEHINGGA MEMBAWA KEPADA KEMENANGAN TERSEBUT?
APAKAH MANIFESTO PARTI PERIKATAN SEHINGGA MEMBAWA KEPADA KEMENANGAN TERSEBUT?
GAMBAR 2 MENUNJUKKAN TUNKU ABDUL RAHMAN SEDANG DIARAK KE BANDAR HILIR, MELAKA PADA 20 FEBRUARI 1956.
1 point
MENGAPAKAH PERISTIWA TERSEBUT PENTING KEPADA MASYARAKAT TANAH MELAYU?
MENGAPAKAH PERISTIWA TERSEBUT PENTING KEPADA MASYARAKAT TANAH MELAYU?
JAWATANKUASA BERIKUT DITUBUHKAN PADA BULAN JULAI 1961.
1 point
APAKAH PERANAN JAWATANKUASA TERSEBUT?
APAKAH PERANAN JAWATANKUASA TERSEBUT?
APAKAH HAK KEISTIMEWAAN YANG DIPEROLEH SARAWAK DAN SABAH APABILA MENYERTAI PERSEKUTUAN MALAYSIA PADA TAHUN 1963?
1 point
SEJAK TAHUN 1957, PERLEMBAGAAN MALAYSIA TELAH DIPINDA BEBERAPA KALI. MENGAPAKAN PERLEMBAGAAN TERSEBUT DIPINDA?
1 point
APAKAH PERKARA YANG TERKANDUNG DALAM AKTA MALAYSIA YANG DIISYTIHARKAN PADA 26 OGOS 1963?
1 point
Captionless Image
PARTI RAKYAT BRUNEI PIMPINAN A.M.AZAHARI TELAH MELANCARKAN PEMBERONTAKAN BRUNEI UNTUK MENENTANG GAGASAN MALAYSIA. MENGAPAKAH PEMBERONTAKAN TERSEBUT DILANCARKAN?
1 point
RAJAH 1 MENERANGKAN LANGKAH KERAJAAN UNTUK MEMAJUKAN EKONOMI NEGARA.
1 point
APAKAH KESAN LANGKAH TERSEBUT?
APAKAH KESAN LANGKAH TERSEBUT?
MAPHILINDO YANG DITUBUHKAN PADA TAHUN 1963 DIANGGOTAI OLEH MALAYSIA, FILIPINA DAN INDONESIA. MENGAPAKAH PERTUBUHAN TERSEBUT DITUBUHKAN?
1 point
Captionless Image
MALAYSIA MENENTANG DASAR APARTEID YANG DIAMALKAN OLEH AFRIKA SELATAN. APAKAH TINDAKAN MALAYSIA TERHADAP NEGARA TERSEBUT?
1 point
APAKAH MATLAMAT PENUBUHAN LIGA BANGSA 1919?
1 point
DALAM KARYANYA MUQADDIMAH, IBN KHALDUN MENEKANKAN CIRI KEHIDUPAN BANDAR YANG BERTAMADUN. APAKAH CIRI KEHIDUPAN TERSEBUT?
1 point
PERKEMBANGAN YANG PESAT DALAM PERANCANGAN BANDAR BERLAKU PADA SEKITAR TAHUN 2000 S.M. DALAM TAMADUN INDUS. APAKAH FAKTOR YANG MENDORONG PERKEMBANGAN TERSEBUT?
1 point
GAMBAR 1 MENUNJUKKAN SEBAHAGIAN DARIPADA TEMBOK BESAR CHINA
1 point
MENGAPAKAH TEMBOK TERSEBUT DIBINA?
MENGAPAKAH TEMBOK TERSEBUT DIBINA?
MENGAPAKAH BIDANG BERIKUT DIBERI PENEKANAN DALAM PENDIDIKAN DI ATHENS?
1 point
Captionless Image
MENGAPAKAH KONSEP BERIKUT DIAMALKAN OLEH KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA?
1 point
Captionless Image
PADA ZAMAN PEMERINTAHAN RAJA INDRAVARMAN I, KERAJAAN ANGKOR BERJAYA MENGHASILKAN BERAS YANG MENCUKUPI UNTUK MENAMPUNG KEPERLUAN RAKYAT. APAKAH FAKTOR KEJAYAAN TERSEBUT?
1 point
PEPERANGAN AL-BASUS BERLAKU SELAMA 40 TAHUN ANTARA BANI BAKAR DENGAN BANI TAQHLIB SEMASA ZAMAN JAHILIYAH DI TANAH ARAB. MENGAPAKAN PEPERANGAN TERSEBUT BERLAKU?
1 point
TOKOH BERIKUT TELAH MEMBERI SUMBANGAN KEPADA PENYEBARAN ISLAM PADA PERINGKAT AWAL DI MAKKAH.
1 point
BAGAIMANAKAH BELIAU MENYUMBANG UNTUK MEMBANTU PENYEBARAN ISLAM?
BAGAIMANAKAH BELIAU MENYUMBANG UNTUK MEMBANTU PENYEBARAN ISLAM?
SELEPAS DUA TAHUN PERJANJIAN HUDAIBIYAH DIMENTERAI, ORANG QURAISY MAKKAH MENCABULI PERJANJIAN TERSEBUT DENGAN MENYOKONG BANI BAKAR YANG BERPERANG DENGAN BANI KHUZA'AH. APAKAH KESAN DARIPADA PENCABULAN TERSEBUT?
1 point
ORANG MAWALI IALAH ORANG BUKAN ARAB YANG MEMELUK ISLAM. ANTARA YANG BERIKUT, YANG MANAKAH BERKAITAN DENGAN MEREKA?
1 point
APAKAH SUMBANGAN KHALIFAH UTHMAN BIN AFFAN KEPADA KEMAJUAN SISTEM PERTAHANAN NEGARA ISLAM MADINAH?
1 point
APAKAH SUMBANGAN TURKI UTHMANIYAH DALAM BIDANG KESENIAN YANG MASIH KEKAL HINGGA KE HARI INI?
1 point
TOKOH BERIKUT MEMAINKAN PERANAN PENTING MEMBANTU MELAKA MENYEBARKAN ISLAM DI ASIA TENGGARA.
1 point
BAGAIMANAKAH BELIAU MELAKSANAKANNYA?
BAGAIMANAKAH BELIAU MELAKSANAKANNYA?
SENARAI BERIKUT ADALAH TEORI KEDATANGAN ISLAM DI ASIA TENGGARA
1 point
APAKAH PERSAMAAN CARA PENYEBARAN ISLAM BERDASARKAN KETIGA-TIGA TEORI TERSEBUT?
APAKAH PERSAMAAN CARA PENYEBARAN ISLAM BERDASARKAN KETIGA-TIGA TEORI TERSEBUT?
UNDANG-UNDANG BERIKUT DILAKSANAKAN DALAM KERAJAAN MELAYU SEBELUM KEDATANGAN PENJAJAH BARAT.
1 point
APAKAH KEPENTINGAN UNDANG-UNDANG TERSEBUT?
APAKAH KEPENTINGAN UNDANG-UNDANG TERSEBUT?
MENGAPAKAH INSTITUSI BAITULMAL DIPERKENALKAN OLEH KESULTANAN MELAYU MELAKA?
1 point
PERJANJIAN TORDESILLAS TELAH DITANDATANGANI OLEH SEPANYOL DAN PORTUGAL PADA TAHUN 1494. APAKAH KESAN PERJANJIAN TERSEBUT TERHADAP KEDUA-DUA BUAH NEGARA?
1 point
APAKAH KESAN PENAKLUKAN SEPANYOL TERHADAP KAWASAN BERIKUT PADA ABAD KE -15?
1 point
Captionless Image
JADUAL 1 MENUNJUKKAN NILAI EKSPORT GETAH DI TANAH MELAYU ANTARA TAHUN 1930-1932.
1 point
MENGAPAKAH NILAI EKSPORT GETAH TANAH MELAYU MEROSOT DALAM TEMPOH TERSEBUT?
MENGAPAKAH NILAI EKSPORT GETAH TANAH MELAYU MEROSOT DALAM TEMPOH TERSEBUT?
BAGAIMANAKAH AKTA TANAH SIMPANAN MELAYU YANG DIPERKENALKAN OLEH BRITISH PADA 25 NOVEMBER 1913 MEMANFAATKAN ORANG MELAYU?
1 point
JADUAL 2 MENERANGKAN PERUBAHAN DALAM BIDANG PENTADBIRAN YANG BERLAKU DI THAILAND PADA ABAD KE - 19.
1 point
MENGAPAKAH PERUBAHAN TERSEBUT DILAKUKAN?
MENGAPAKAH PERUBAHAN TERSEBUT DILAKUKAN?
PERTUBUHAN MUHAMMADIYAH MERUPAKAN PERTUBUHAN PENTING DALAM GERAKAN NASIONALISME TAHAP PERTAMA DI INDONESIA. APAKAH MATLAMAT PERJUANGAN PERTUBUHAN TERSEBUT?
1 point
DIALOG DI BAWAH MUNGKIN BERLAKU DI NANING SEMASA PENTADBIRAN PENGHULU DOL SAID PADA KURUN KE - 19.
1 point
APAKAH TINDAKAN BRITISH SETELAH ARAHANNYA DIINGKARI?
APAKAH TINDAKAN BRITISH SETELAH ARAHANNYA DIINGKARI?
APAKAH IDEA YANG DIKETENGAHKAN OLEH KAUM MUDA PADA AWAL ABAD KE - 20?
1 point
MAJALAH GURU MEMAINKAN PERANAN PENTING DALAM MEMAJUKAN BIDANG PENDIDIKAN PADA AWAL ABAD KE - 20 DI TANAH MELAYU. APAKAH ISU YANG DIFOKUSKAN DALAM MAJALAH TERSEBUT?
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Yes. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms