BIZILABE-BILBAO: eman izena 2021-2022 ikasturteko programan / abierto el plazo de inscripción
2021-2022 ikasturteko Bizilabe programaren ezaugarriak

          - NOIZ: astelehena, asteartea edo asteazkena, adinaren arabera aukeratzeko
          - ADINA eta ORDUTEGIA:
                 10-12 urte bitarteko neska-mutilentzako aukera (LH 5-6):
                       - Astelehena, asteartea edo asteazkena---->17:30 - 19:00
                 12-14 urte bitarteko neska-mutilentzat aukera (DBH 1-2):
                       - Astelehena edo asteazkena---->19:00- 20:30
                 15-16 urte bitarteko neska-mutilentzat aukera (DBH 3-4):
                       - Asteartea---->19:00- 20:30
          - IRAUPENA: 2021eko urriaren 4tik 2022ko ekainaren 22ra.
          - IZEN-EMATEA:  Tokiak beteko balira, itxaron-zerrenda sortuko da.
          - PREZIOA, HIRUHILEKO ordainketa
                      - Kuota arrunta: 15 € hiruhileko
                      - Familia ugaria: 10 € hiruhileko
                      - Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta: 4 € hiruhileko
           Hiru hilez behin egingo da kobraketa, hiruhilekoaren hasieran: 2021eko urriaren 20an, 2021eko
           abenduaren 20an, eta, azkena, 2022ko martxoaren 20an.

------------------------------------------------------------
Programa  Bizilabe para el curso 2020-2021
          - CUÁNDO: a elegir el lunes, martes o miércoles,  según edad
          - EDAD y HORARIOS:
                chicos y chicas de 10 a 12 años (Educación Primaria 5-6):
                       - Lunes, martes o miércoles ---->17:30 - 19:00
                 chicos y chicas de 12 a 14 años (ESO 1-2):
                       - Lunes o miércoles ---->19:00- 20:30
                 chicos y chicas de 15 a 16 años (ESO 3-4):
                       - Martes ---->19:00- 20:30
          - DURACIÓN: del 4 de octubre de 2021 a 22 de junio de 2022
          - INSCRIPCIÓN:  Si las plazas se cubrieran, se creará una lista de espera.
          - PRECIO, por TRIMESTRE
                      - Cuota ordinaria: 15 € por trimestre
                      - Familia numerosa: 10 € por trimestre
                      - Renta de Garantía de Ingresos (RGI) = 4 € por trimestre
El cobro se realizará al inicio de cada trimestre: los días 20 de octubre de 2021, 20 de diciembre de 2021, y 20 de marzo de 2022
Sign in to Google to save your progress. Learn more
LH 5-6 mailako gaztea bazara, hautatu bat/ Si eres de 5º a 6º de Primaria, elige una opción:
Astelehena / Lunes
Asteartea / Martes
Asteazkena / Miércoles
17:30- 19:00
DBH 1-2 mailako gaztea bazara, hautatu bat/ Si eres de 1º-2º de la ESO, elige una opción:
Astelehena / Lunes
Asteazkena /Miércoles
19:00- 20:30
DBH 3-4 mailako gaztea bazara, hautatu bat/ Si eres de 3º-4º de la ESO, elige una opción:
Asteartea / Martes
19:00- 20:30
GAZTEAREN DATUAK/DATOS DEL O DE LA JOVEN
Izena / Nombre *
Lehen abizena / Primer apellido *
Bigarren abizena / Segundo apellido *
Generoa / Género *
Jaiotze-data / Fecha de nacimiento *
MM
/
DD
/
YYYY
NANa / DNI
Bizilekua / Domicilio *
 Oharra: Bilbon erroldatuta egotea hobetsiko da / Nota: preferentemente  empadronados/as en Bilbao
PK / CP *
Ikastetxea / Centro escolar *
Ikasten duen hizkuntza-eredua / Modelo lingüístico en el que estudia *
Aurretik beste tailerren batean parte hartu duzu? / ¿Ha participado anteriormente en algún otro taller? *
Baietz erantzun baduzu, esan zeinetan / En caso afirmativo, indica en cuál
Zenbatekoa zehaztu / Seleccione el importe.   *
Bilboko Udaleko Gazteria Zerbitzuak egiaztatuko du eskatzaileak Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duen, edo Familia Ugaria osatzen duen, beraz, ez da hori egiaztatzeko agiririk aurkeztu beharko, salbu aipatu zerbitzuak propio eskatuko balu / El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Bilbao comprobará si el o la solicitante son prescriptores de la Renta de Garantía de Ingresos o si constituye Familia Numerosa, por lo que no deberá presentar justificante alguno, salvo que le sea solicitado por dicho servicio
Kobraketarako k/k aren zenbakia (IBAN) / Número de c/c (IBAN) para realizar el cobro *
Hiru hilez behin egingo da kobraketa, data hauetan: 2020ko irailaren 30ean, 2020ko abenduaren 30ean, 2021ko martxoaren 30ean / El cobro se realizará trimestralmente, en estas fechas: el 30 de septiembre de 2020, el 30 de diciembre de 2020, el 30 de marzo de 2021
Guraso edo tutorearen izena, abizena eta NANa / Nombre, apellidos y DNI del padre, de la madre o tutor/tutora *
Kontakturako telefonoa (guraso edo tutorearena) / Teléfono de contacto (de los progenitores o tutor/tutora) *
Kontakturako helbide elektronikoa / Dirección electrónica de contacto *
Nola izan duzue programaren berri? / ¿Cómo se ha enterado del programa? *
Required
Gazteak behar berezirik badu? (Zehaztu zein) / ¿Tiene alguna necesidad especial? (Indica cuál)
Oharrak / Observaciones
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Elhuyar Fundazioa. Report Abuse