सूची दर्ता फारम २०७५, कनकाई नगरपालिका झापा
आ.व. २०७५्/०७६ मा यस कार्यलयमा सेवा उपलब्ध गराउन इच्छुक व्याक्ति सघ सस्था तथा व्यवसायहरुले सूची दर्ता गर्नुहुन अनुरोध छ।
Email address *
मिति *
MM
/
DD
/
YYYY
यो फारम भर्नेको नाम *
व्यवसाय को किसिम
उपलब्ध गराउने सेवाहरु
निवेदन अपलोड गर्नुहोस
फाईल अपलोड गर्दा PDF अथवा IMAGE मा गर्नुहोस। फाईल 5MB भन्दा सानो हुनु पर्नेछ ।
व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र तथा नविकरण प्रमाणपत्र अपलोड गर्नुहोस। *
फाईल अपलोड गर्दा PDF अथवा IMAGE मा गर्नुहोस। फाईल 1MB भन्दा सानो हुनु पर्नेछ ।
Required
कर चुक्ता प्रमाण पत्र अपलोड गर्नुहोस
फाईल अपलोड गर्दा PDF अथवा IMAGE मा गर्नुहोस। फाईल 1MB भन्दा सानो हुनु पर्नेछ ।
भ्याट /प्यान रजिष्ट्रेसन प्रमाण पत्र तथा अन्य कागजात भए अपलोड गर्नुहोस
फाईल अपलोड गर्दा PDF अथवा IMAGE मा गर्नुहोस। फाईल 1MB भन्दा सानो हुनु पर्नेछ ।
अन्त्यमा केही भए उल्लेख गर्नुहोस
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service