“Bleu Neon" - bởi | by Kim-Sanh Châu, Nhung Vo & Camille Lélu
(English below)
Vì không gian trình diễn có hạn và nhằm đảm bảo chất lượng của chương trình, trung tâm xin phép không nhận thêm đơn đăng ký. Hy vọng sẽ được gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

Mọi câu hỏi xin vui lòng liên hệ:
Facbook: https://www.facebook.com/thefactorycontemporaryartscentre/
Sđt: (028) 3744 2589
Email: info@factoryartscentre.com

///

Due to the limit of the space and to ensure performance’s quality, registration is no longer available. We look forward to welcoming you in the upcoming events.

If you have any questions please contact us via these address:
Facebook: https://www.facebook.com/thefactorycontemporaryartscentre/
Phone number: (028) 3744 2589
Email: info@factoryartscentre.com

This form was created inside of The Factory Art center. Report Abuse - Terms of Service