Denetim Online Çözümlü Test 2
www.adresegitim.com hizmetidir. (Yunus Hoca)
Email address *
Aşağıdakilerden hangisi denetimin denetlenen işletmeye yararlarından biri değildir ?
10 points
Aşağıdakilerden hangisi COSO kontrol modeli unsurlarından biri değildir ?
10 points
Denetim firması uygun güvence sağlamak, denetim firmasının ve personelinin mesleki standartlara, düzenleyici ve yasal şartlara uymasını sağlamak, denetim firması ve sözleşme ortakları tarafından yayınlanan raporların bu koşullar altında uygun olmasını sağlamak için tasarlanmış bir ........................................ sistemini kurmak zorundadır
10 points
Denetçinin iç kontrol yapısın tanıması ve ...............................değerlemesi gerekmektedir
10 points
Aşağıdakilerden hangisi Denetçinin, örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak iç kontrol yeterince güvenilir olmadığı halde güvenilir olduğu kanısına varması riskidir ?
10 points
Finansal tabloların denetimi açısından hile genel olarak iki gruba ayrılmaktadır aşağıdakilerden hangisinde hile tam ve doğru verilmiştir?
10 points
İstatistiksel Olmayan Örnekleme: Mesleki yargıya dayanır. İstatistiksel Örnekleme: Rassal işlemlere dayanır
10 points
Aşağıdakilerden hangisi Uygunluk denetiminin ölçütü sayılabilir?
10 points
Hilenin muhasebe denetimi ile ve/veya muhasebe denetçisi ile ilişkisi dolaylıdır.
10 points
Denetçi raporunda, Kilit denerim konularına ilişkin açıklamada ayrıca ilgili konunun denetimde nasıl ele alındığına da yer verilmektedir. BDS 701’de KDK’nın denetimde nasıl ele alındığını açıklanırken aşağıdaki bilgilerden hangisine yer verilmez?
10 points
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy