ANKIETA STRATEGII ROZWOJU I PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY PRAŻMÓW NA LATA 2015-2024

W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015-2024 oraz Programu Rewitalizacji zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu aktualnego oraz potencjału Gminy Prażmów. Dla uzyskania wiarygodnych wyników prosimy o wypełnienie wszystkich pól.

Ankieta jest anonimowa.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 8.05.2015 r.

  1. Jak ocenia Pani/Pan warunki życia w Gminie oraz bezpośrednio w miejscu swojego zamieszkania (miejscowość, sołectwo).

  Proszę ocenić w skali od 1 do 5.
  Drogi
  Chodniki
  Ścieżki rowerowe
  Oświetlenie
  Komunikacja publiczna
  Kanalizacja sanitarna
  Wodociągi
  Bezpieczeństwo mieszkańców
  Dostęp do kultury i rozrywki
  Edukacja przedszkolna
  Szkolnictwo podstawowe - jakość nauczania
  Szkolnictwo gimnazjalne - jakość nauczania
  Pomoc społeczna
  Stan środowiska naturalnego
  Wizerunek i estetyka gminy
  Dostępność obiektów handlowych i usługowych w Gminie
  Możliwości uprawiania sportu i czynnej rekreacji
  Lokalny rynek pracy
  Dostępność internetu
  Administracja - sprawność działania
  Please enter one response per row
  Drogi
  Chodniki
  Ścieżki rowerowe
  Oświetlenie
  Kanalizacja sanitarna
  Wodociągi
  Dostępność internetu
  Dostępność obiektów handlowych i usługowych
  Bezpieczeństwo mieszkańców
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question