แบบฟอร์มลงทะเบียน “สัมมนา E–Tax Invoice เพื่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “สัมมนา E–Tax Invoice เพื่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”

เรียน กรรมการผู้จัดการ , ผู้จัดการแผนกบัญชี , เจ้าหน้าที่แผนก IT

ตามที่ทางรัฐบาลมีนโยบายให้ผู้ประกอบการจะต้องออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-tax Invoice) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) , กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีการจัดทำโครงการจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) โดยมีกิจกรรมการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยส่งใบกำกับภาษีทางอีเมล์ไปยังผู้ให้บริการประทับเวลาทางอิเล็กทรอนิกส์ (Timestamp) เพื่อประทับเวลาที่มีการส่งอีเมล์แนบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และส่งใบกำกับภาษีพร้อมข้อมูล Timestamp กลับไปยังผู้ซื้อ สำหรับกรมสรรพากรใช้สืบค้นและตรวจสอบต่อไป เอ็ตด้า (ETDA)

งานสัมมนานี้จัดขึ้น เพื่อให้ผู้สัมมนาได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ และความเกี่ยวข้องกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กับระบบ E-Tax Invoice โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่กรมสรรกร ในการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง E-Tax Invoice พร้อมทั้ง คุณอภิรักษ์ เชียงเจริญ อปนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และคุณเจษฎา วานิชสัมพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ-Software บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บรรยายให้ความรู้ในด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบ E-Tax Invoice อีกทั้งยังมีการสาธิตการยื่นเอกสาร E-Tax Invoice ผ่านระบบที่ได้จัดทำขึ้นจากผู้พัฒนาระบบ ERP เพื่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)
สนับสนุนโดย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ E–Tax Invoice สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
2. เพื่อให้ผู้สัมมนาได้รับทราบรูปแบบวิธีการยื่นเอกสาร Invoice ว่ามีช่องทางใดบ้างและจัดทำอย่างไร

สถานที่จัดสัมมนา : อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ห้องประชุม ชั้น 16 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
ระยะเวลา : 09.00 น. - 12.00 น.

อนึ่ง ท่านสามารถลงทะเบียนงานสัมมนา โดยลงทะเบียนผ่าน Link Google Forms ภายในวันพุธ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมสัมมนาฟรี 2 ท่านต่อบริษัท

หากต้องการลงทะเบียนมากกว่า 2 ท่าน กรุณาลงทะเบียนผ่าน Link Google Forms ภายในวันพุธ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 ท่านที่ 3 เป็นต้นไป จะถือเป็นที่นั่งสำรอง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 095 248 8421 (อมิตา) , 098 828 5742 (ศุภกฤต)

สถานที่จัดงาน ห้องประชุม ชั้น 16 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์
กำหนดการ
ประเภทธุรกิจของท่าน *
ท่านเคยเข้าฟังสัมมนาเกี่ยวกับระบบ E-Tax Invoice *
บริษัท *
Your answer
ชื่อ(1) *
Your answer
นามสกุล (1) *
Your answer
ตำแหน่ง (1) *
เบอร์โทรศัพท์ (1) *
Your answer
E-Mail (1) *
Your answer
ท่านเดินมาด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลใช่หรือไม่ (1) *
ชื่อ (2)
Your answer
นามสกุล (2)
Your answer
ตำแหน่ง (2)
เบอร์โทรศัพท์ (2)
Your answer
E-Mail (2)
Your answer
ท่านเดินมาด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลใช่หรือไม่ (2)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mango Consultant Company Limited. Report Abuse - Terms of Service