Verksamhet 2021
Nedan finns en enkät som anknyter till SÖU:s verksamhetsplan och budget för 2021 samt en del andra mera allmänna frågor. Alla svar som inkommer behandlas inom SÖU och kan tas in som ändringar i planen eller fungera som riktlinje i kommande verksamhet.

Du kan svara på enkäten som representant för din förening, som medlem i någon förening eller som privatperson. Alla perspektiv är lika värdefulla för att utveckla SÖU:s och föreningarnas verksamhet. Om du inte är knuten till någon förening får du hoppa över frågor som direkt berör dem.

Vi lagrar inga enskilda svar utan enbart summerad statistik efter att enkätsvaren behandlats. Alla uppgifter behandlas i enlighet med GDPR. Ditt svar vill vi ha senast 18.11.2020.

Läs gärna verksamhetsplanen i sin helhet innan du fyller i enkäten (miniatyrbilderna som finns med här påvisar närmast till vilken del av planen frågan hör). Planen hittar du på www.sou.fi
Enkät verksamhetsplan och budget för 2021
Ditt namn *
Jag är engagerad i följande av SÖU:s föreningar:
Jag som svarar är *
E-post *
Allmänt
Önskar du någon annan uppbyggnad på verksamhetsplanen än den nuvarande? Saknas något?
Hur viktig är bilderna i planen för helheten och för förståelsen av innehållet?
Situation 2020-2021
Vad behöver din förening för stöd och hjälp av SÖU p.g.a. covid-19?
Hur stort uppskattar du det ekonomiska bortfallet är för din förening 2020 p.g.a covid-19?
Hur stort uppskattar du det ekonomiska bortfallet blir för din förening vårvintern 2021 (1.1.-30.4.2021) p.g.a covid-19 om nuvarande begränsningar kring evenemang och verksamhet fortsätter?
Demokrati och inflytande
Hur vill du påverka SÖU och dess verksamhet?
Hur kan man förstärka kontakten från SÖU och styrelsen till fältet, alltså föreningarna och deras medlemmar?
Barn & Unga
Hur inkluderas unga i den egna föreningens verksamhet?
Behöver ni hjälp, kurser eller liknande för att aktivt få med barn på alla nivåer i föreningen? Ge exempel.
Medlemsservice
Vilka kurser är du/din förening intresserade av?
Kurser och föreläsningar ska helst hållas
Finns det något som saknas i SÖU:s medlemsservice?
Finns det något SÖU borde påverka i samhället/lobba för?
Vår medlemstidning ÖP
Läser du ÖP?
Kommentarer om ÖP / Vad vill du att vi skriver om:
Kulturverksamhet
Hur kan SÖU bäst stötta föreningar med kulturverksamhet?
Kommentarer, vad mer kan SÖU göra för föreningar med kulturverksamhet?
Projekt tändstickan
"Projekt Tändstickan" fokuserar på föreningshusen, deras skick, användningsgrad och utveckling. Finns det något speciellt som borde beaktas i planen?
Övriga projekt
Vilka behov har din förening som kunde genomföras inom ramen för ett projekt inom SÖU? Finns det något större helhetsområde vi borde arbeta mera ingående med i projektform?
Den Stora Talkodagen 2021
Den Stora Talkodagen 2021 bör hållas
Kommunikation & IT
Hur vill du få information från SÖU?
Vilka IT-tjänster behöver din förening hjälp med att använda?
Ungdomsföreningsrörelsen
Hur väl känner du till FSU (Finlands Svenska Ungdomsförbund)?
Finns det förslag på verksamhet eller andra önskemål gällande FSU, närmast sådant som kunde gynna Uf-rörelsen i hela svenskfinland.
Konkreta åtgärder
Finns det andra konkreta målsättningar SÖU borde binda sig till som inte nämns i planen?
Ekonomi
Budget 2021
Ger budgeten och grafen en tillräcklig bild av vår ekonomi? Om inte, vad borde vi förtydliga?
Finns det något i budgeten som väcker frågor och borde öppnas upp mera exempelvis i samband med höstmötet?
SÖU:s stadgar behandlas på höstmötet. Utkast till nya stadgor hittar du på www.sou.fi. Förändringen handlar främst om att få ett modernare språk men även att framöver kunna hålla möten elektroniskt. Finns det andra förändringar som borde göras eller kommentarer till utkastet?
Finns det något du vill hälsa till SÖU:s personal och/eller styrelse? Ris, ros, utvecklingsförslag?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Svenska Österbottens Ungdomsförbund. Report Abuse