แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ กองทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563
ขอความร่วมมือท่านโปรดให้คะเเนนความพึงพอใจที่ตรงกับความเป็นจริง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพ *
เรื่องที่ติดต่อรับบริการ *
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ไม่พึงพอใจ
ได้รับบริการทันทีโดยไม่ชักช้า
มีเอกสารแสดงขั้นตอนการให้บริการ
การให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
ท่านได้รับบริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ไม่พึงพอใจ
ให้บริการด้วยกิริยาสุภาพ/เป็นมิตร/อัธยาศัยดี/เป็นกันเอง
ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ
ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ไม่พึงพอใจ
ความสะดวกในการติดต่อ เช่น มีป้ายบอกสถานที่ของจุดให้บริการอย่างชัดเจน
มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
คุณภาพการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ไม่พึงพอใจ
ได้รับบริการที่ประทับใจและตรงความต้องการ
คุณภาพของงานที่ได้รับบริการ เช่น ความถูกต้องของงาน ระยะเวลาในการให้บริการ
ท่านต้องการรับบริการในครั้งถัดไปหรือไม่
Clear selection
การเข้ารับบริการในครั้งนี้ ท่านมีความประทับใจในเรื่องใดบ้าง
การเข้ารับบริการในครั้งนี้ ท่านไม่พึงพอใจในเรื่องใดหรือมีสิ่งใดที่ควรปรับปรุง
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy