ค่ายแคมโขง ณ นครพนม ครั้งที่ 3 : สื่อสร้างสรรค์ (ภาพยนตร์สั้น)
สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายแคมโขง ณ นครพนม ครั้งที่ 3
(Cam Khong Camp @NakhonPhanom #3)
"สื่อสร้างสรรค์ (ภาพยนตร์สั้น)"

ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม พ.ศ. 2564
ณ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม และบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม

คุณสมบัติผู้สมัครและเกณฑ์การสมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ ปวช.
2. สมัครเป็นทีม ทีมละ 3-5 คน (รับจำนวนจำกัดเพียง 10 ทีมเท่านั้น)
3. อาจารย์ที่ปรึกษาทีม จำนวน 1 คน

ดำเนินการจัดโครงการโดย
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนครพนม

------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปิดรับสมัครภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือเมื่อครบตามจำนวน
สอบถามเพิ่มเติม : อ.สุภัทรชรี บุญประชุม โทร. 087 2612056
------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อทีม *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of NAKHON PHANOM UNIVERSITY. Report Abuse