แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ ต่อการให้บริการของ
"ฝ่ายกิจการนักศึกษา" สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งความคิดเห็นของท่านจะมีประโยชน์ ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ประเภทการให้บริการ *
1.2 เพศ *
1.3 สถานะ *
1.4 คณะ/หน่วยงาน *
สำหรับนักศึกษา โปรดระบุข้อมูลเพิ่มเติม
1.5 ชั้นปี *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy