แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการกองกิจการนักเรียนนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ ต่อการให้บริการของ
"กองกิจการนักเรียนนักศึกษา" สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งความคิดเห็นของท่านจะมีประโยชน์ ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
อายุ *
สถานภาพ
เรื่องที่ติดต่อขอรับบริการ *
ช่องทางการรับบริการ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy