แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินผลโครงการปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งผลจากการประเมินจะนำมาใช้ในการพัฒนาการปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ต่อไป ทั้งนี้การประเมินแบบสอบถามนี้ไม่มีผลการต่อเรียนการสอนของท่านจึงขอให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms