แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการจากสำนักทะเบียนและวัดผล
337 responses
Loading...
Loading responses…
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการใช้บริการเว็บไซต์ สำนักทะเบียนและวัดผล
สถานภาพของผู้ใช้บริการ *
No responses yet for this question.
เพศ
No responses yet for this question.
อายุ
No responses yet for this question.
ระดับการศึกษา
No responses yet for this question.
จำนวนการเข้าใช้เว็บไซต์ http://reg.mcu.ac.th/ บ่อยมากเพียงใด
No responses yet for this question.
หัวข้อ/เรื่อง และข้อมูลที่ท่านสนใจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
No responses yet for this question.
ด้านบริการข้อมูลข่าวสารของเว็บไซต์
No responses yet for this question.
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์
No responses yet for this question.
ด้านประโยชน์และการนำไปใช้
No responses yet for this question.
สิ่งที่ควรปรับปรุง
No responses yet for this question.
ข้อเสนอเเนะ
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service
.