Registration / Registrace - PRAGUE FORRÓ FESTIVAL 'Fica no coração 2020'
Wohoo, the forth edition of the Prague forró festival is approaching!! Do not miss your chance to be part of this wonderful weekend full of great forró dancing & live music!

Jupííí, čtvrtý ročník pražského forró festivalu je tady!! Nenechte si ujít tenhle forró svátek plný skvělého tance a živé hudby!

When & where ? / Kdy & kde?
26. -29.3.2020 - Praha / Prague, CZ
Venues: / Místa konání: http://ficanocoracao.cz/venues/

How much is it? / Za kolik?

FULLPASS (includes Thursday warm-up party with DJ, Friday & Saturday party with live music, Sunday cool down dancing afternoon & all workshops / čtvrteční warm-up párty, páteční a sobotní párty s živou hudbou, nedělní taneční odpoledne, všechny workshopy):

ATTENTION: The number of passes in each lot is LIMITED! / POZOR: Počet vstupenek je limitován!

3rd LOT / 3.KOLO (from 3rd February 2020 / od 3.2.2020): 130 EUR / 3320 CZK

2nd LOT / 2.KOLO (from 4th December 2019 until 11th February 2020 or until selling out / od 4.12.2019 do 11.2.2020 nebo do vyprodání): 115 EUR / 2985 CZK - SOLD OUT!!! / VYPRODÁNO!!!

Early bird / 1.KOLO (until 31st Decemeber 2019 or until selling out / do 31.12.2019 nebo do vyprodání): 100 EUR / 2555 CZK - SOLD OUT!!! / VYPRODÁNO!!!


PARTYPASS (includes Thursday warm-up party, Friday & Saturday party with live music, Sunday cool down dancing afternoon / čtvrteční warm-up párty, páteční a sobotní párty s živou hudbou, nedělní taneční odpoledne):

3rd LOT / 3.KOLO (from 12th February 2020 / od 12.2.2020): 50 EUR / 1275 CZK

2nd LOT / 2.KOLO (from 1st January until 11th February 2020 / od 1.1. do 11.2.2020): 45 EUR / 1150 CZK - UNAVAILABLE / JIŽ NEJSOU K DISPOZICI

Early bird / 1.KOLO (until 31st Decemeber 2019 / do 31.12.2019): 40 EUR / 1020 CZK - UNAVAILABLE / JIŽ NEJSOU K DISPOZICI

How to pay? / Jak zaplatit?
After you register, you will receive a confirmation email with all the necessary details about the payment.
Po úspěšné registraci, obdržíte email se všemi potřebnými informacemi ohledně způsobu platby.

Important / Důležité:
Please make sure you make the transfer within 7 days after you register, otherwise your registration will be cancelled. / Ujisti se, že převod uděláš do 7 dnů od registrace, jinak bude Tvoje registrace zrušena.

If you have any questions, contact us at: / V případe otázek nás neváhejte kontaktovat na: festival@ficanocoracao.cz.
Name / Jméno: *
Your answer
Surname / Příjmení: *
Your answer
E-mail address / Emailová adresa: *
Your answer
Country / Země: *
Your answer
City / Město: *
Your answer
Your option / Tvoje volba: *
Required
How did you find out about our event? / Jak jsi se dozvědel(a) o naší akci? *
Help us to improve promotion of our future events. / Pomoz nám tě lépe informovat o příštích akcích.
Required
Did you participate in any of the previous editions of the Prague Forró Festival? / Zúčastnil(a) jsi se některého z předešlých ročníků festivalu? *
Required
I acknowledge that I have read the "Terms and conditions" of the festival (http://www.ficanocoracao.cz/t-cs/) and that I agree with them. / Potvrzuji, že jsem si přečetl/a "Všeobecné obchodní podmínky" festivalu (http://www.ficanocoracao.cz/cs/t-cs-cz/) a souhlasím s nimi. *
Required
Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) / Consent to the processing of personnal data (GDPR) *
Uděluji tímto souhlas spolku Forró, z.s. se sídlem Mělník, Českolipská 1156/46, PSČ 276 01, IČO: 05324777 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel organizace forró festivalu „Fica no Coração 2020“. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, nebo do odvolání souhlasu. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Dle GDPR máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. / I hereby give my consent to Forró, z.s. based in Českolipská 1156/46, Mělník, 276 01, IČO: 05324777 (hereinafter referred to as the “administrator”) to process such personal data in accordance with the regulation No. 679/2016 on the Protection of Personal Data of Individuals (hereinafter referred to as “GDPR”). This personal are processed for the purpose of organizing the festival 'Fica no Coração 2020'. The data will be processed by the administrator for the time necessary to fulfill the purpose or until withdrawal of consent. I give my explicit consent to the above processing. Consent can be withdrawn at any time, for example by sending an e-mail. The processing of personal data is carried out by the Administrator. According to GDPR, you have the right to withdraw your consent at any time, to request information about your personal data we process, to request explanations regarding the processing of personal data, to request access to such data and to have it updated or corrected,request correction, delete personal data, restrict processing and object to processing of the data.
Required
Do you want to receive information about the next edition of the festival in 2021? / Chceš abychom Tě informovali o dalším ročníku festivalu v roce 2021 ? *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy