ANALIZA WPŁYWU STRESU I METOD RADZENIA SOBIE Z NIM NA RÓŻNICE MIĘDZYPOKOLENIOWE WŚRÓD PIELĘGNIAREK – PRZEKROJOWE BADANIE OPISOWE
Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udział w badaniu, którego celem jest analiza wpływu poziomu stresu oraz metod radzenia sobie z nim na różnice międzypokoleniowe zidentyfikowane w kolejnych generacjach aktywnych zawodowo pielęgniarek. Do zebrania danych posłuży poniższa ankieta. Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy, na każdym jego etapie uczestnik może zrezygnować z dalszego udziału. Badanie skierowane jest do pielęgniarek aktywnych zawodowo, których staż pracy przekracza 3 miesiące z wyłączeniem pielęgniarek nie
praktykujących bezpośrednio w opiece nad pacjentem.

Bardzo proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi. W przypadku pytań/wątpliwości, zachęcam do kontaktu:
natalia.pawlak@wum.edu.pl

Dziękuję za poświęcony czas.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Czy wyrażasz zgodę na udział w badaniu ? *
CZĘŚĆ I - WIELOWYMIAROWY KWESTIONARIUSZ POKOLEŃ PIELĘGNIARSKICH (MNGQ)
MGNQ - Multidimensional Nursing Generation Questionnaire. Kwestionariusz koncentruje się na badaniu różnic międzypokoleniowych pomiędzy pielęgniarkami. Najlepiej na każde pytanie odpowiadać w miarę szybko, wybierając tę odpowiedź, która wydaje się najbardziej trafna.

Przy każdym pytaniu należy zaznaczyć cyfrę, zgodnie z podanym poniżej znaczeniem:
1 = zdecydowanie się nie zgadzam
2 = nie zgadzam się
3 = neutralny
4 = zgadzam się
5 = zdecydowanie się zgadzam

Odpowiadając na poniższe pytania, niezwykle ważne jest, abyś odnosił/a się do własnego pokolenia, szczerze wyrażał/a swoją opinię i odpowiadał/a na podstawie tego, co faktycznie robisz w życiu codziennym.
1. Zaznacz jedno z poniższych pól, aby wskazać, do którego pokolenia należysz: *
2. Konflikty są trudne do rozwiązania, ponieważ każde pokolenie pielęgniarek ma inny punkt widzenia. *
3. Każde pokolenie pielęgniarek nadaje inny priorytet potrzebom pacjenta. *
4. Konflikty wynikają z różnych poziomów wykształcenia w każdym pokoleniu. *
5. Konflikty wynikają z różnych umiejętności klinicznych w każdym pokoleniu pielęgniarek. *
6. Każde pokolenie pielęgniarek inaczej pojmuje opiekę pielęgniarską. *
7. Konflikty w miejscu pracy wynikają z obecności różnych punktów widzenia w każdym pokoleniu pielęgniarek. *
8. Na opiekę wpływają różne odczucia dotyczące zmian między pokoleniami pielęgniarek. *
9. Pielęgniarki z innego pokolenia niż moje mają z góry inny pomysł niż ja. *
10. Pielęgniarki z innego pokolenia niż moje nie rozumieją, że niektóre czynności są obowiązkiem innego zawodu. *
11. Pielęgniarki z innego pokolenia niż moje mają uległe relacje z lekarzami. *
12. Nie waham się mówić, jeśli coś może negatywnie wpłynąć na opiekę nad pacjentem. *
13. Nie waham się kwestionować decyzji osób z większym autorytetem niż ja. *
14. Kiedy kolega/koleżanka popełnia błąd, nie mam problemu z powiedzeniem mu/jej tego. *
15. Nie waham się zadawać pytań, gdy coś wydaje się nie w porządku. *
16. Aktywnie uczestniczę w decyzjach, które mają wpływ na jednostkę, w której pracuję. *
17. Jeśli zobaczę problem w opiece, wspomnę o tym, nawet jeśli dotyczy złych umiejętności specjalistycznych kolegi/koleżanki *
18. Czuję się zażenowany/a, gdy mówię innym o swoich wątpliwościach dotyczących opieki pielęgniarskiej. *
19. Często zgłaszam propozycje zmian związanych z praktyką zawodową. *
20. Czuję się niezależny/a w sprawowanej przeze mnie opiece pielęgniarskiej. *
21.Jeśli zgłaszam problemy związane z bezpieczeństwem pacjentów, nie będzie to miało dla mnie negatywnych konsekwencji. *
22.Wolę pracować z kolegami/koleżankami z mojego pokolenia. *
23. Wolę aby mentorem w moim nowym miejscu pracy była pielęgniarka/pielęgniarz z mojego pokolenia. *
24. Czuję się nieswojo pracując z kolegami/koleżankami z innego pokolenia. *
25. Integracja w zawodzie jest lepsza jeśli pracuję z kolegami/koleżankami z mojego pokolenia. *
26. Nie wypowiadam się na temat opieki nad pacjentem, ponieważ pielęgniarki z innych pokoleń by to kwestionowały. *
27. Wolałbym/abym, aby moja pielęgniarka/pielęgniarz oddziałowa/y był/a z mojego pokolenia. *
28.Czuję się ograniczony/a przez kolegów/koleżanki z innych pokoleń. *
29. W wykonywaniu złożonych działań medycznych czuję się bezpieczniej, gdy jestem nadzorowany/a przez kolegę/koleżankę z mojego pokolenia. *
30. Mimo że personel pielęgniarki jest wielopokoleniowy, w moim oddziale pracujemy razem jako zespół. *
31. Czuję się częścią zespołu, niezależnie od pokolenia moich kolegów/koleżanek. *
32. Na moim oddziale, gdy jedna pielęgniarka jest zajęta, pomagają jej pielęgniarki z innych pokoleń. *
33. Istnieje dobra współpraca między różnymi pokoleniami pielęgniarek/pielęgniarzy, którzy ze sobą współpracują. *
34. Czuję się częścią mojego zespołu. *
35. Personel pielęgniarski pracuje dobrze, aby zapewnić pacjentom najlepszą opiekę. *
36. Kontynuując studia, chciałbym/abym zdobyć nowe umiejętności. *
37. Budowanie ścieżki zawodowej w pielęgniarstwie jest dla mnie ważne. *
38. Nie mam problemu z przyjmowaniem nowych obowiązków w mojej pracy. *
39. Zdobywanie nowych umiejętności jest dla mnie ważne. *
40. Zdobycie nowych kwalifikacji poprawi moją pozycję zawodową. *
41. Korzystanie z artykułów naukowych w celu pogłębienia wiedzy poprawia jakość mojej opieki. *
42. Szybko uczę się korzystać z nowinek technologicznych. *
43. Opieka pielęgniarska ma dla mnie istotne znaczenie. *
44. Praca jest bardzo ważną częścią mojego życia. *
45. Bardzo zależy mi na tym, co robię w moim miejscu pracy. *
46. Gdybym mógł/mogła chciałbym/abym zmienić pracę. *
47. Często myślę o zmianie pracy. *
48. Chętnie się zamieniam dyżurami z kolegami/koleżankami. *
49. Jestem dostępny/a, aby zastąpić moich kolegów/koleżanek podczas ich nieobecności. *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy