Prihláška na 6. ročník medzinárodného turnaja v malom futbale

Prihlášku je potrebné odoslať najneskôr do 6.5.2016. Po jej odoslaní sa stáva záväznou a účastník je povinný uhradiť štartovné vo výške 10,00 Eur na každého člena mužstva na účet ÚVV SR IBAM SK6465000000000020531968 v termíne do 18.5.2016. Použite Variabilný symbol: 620052016 a identifikáciu v tvare: štartovné-(názov mužstva)
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question