แบบฟอร์มประเมินห้องเรียนสีขาว
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ระดับชั้น
ห้องที่
จำนวนนักเรียนในห้องเรียน
ชื่อครูประจำชั้น (ให้ใส่ นาง นาง นางสาว ด้วย)
ชื่อ-สกุล หัวหน้าแกนนำ
ชื่อ-สุกล **รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน
ชื่อ-สุกล **รองหัวหน้าฝ่ายการงาน
ชื่อ-สุกล **รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ชื่อ-สุกล **รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
การประเมิน มาตรฐานฝ่ายการเรียน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
การประเมิน มาตรฐานฝ่ายการงาน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
Clear selection
การประเมิน มาตรฐานฝ่ายสารวัตรนักเรียน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
การประเมิน มาตรฐานฝ่ายกิจกรรม
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy