Khảo sát ý kiến sinh viên dự thi kết thúc học phần chung trên máy tính
Các bạn sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội thân mến,

Từ năm học 2019 – 2020, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (TTKT) là đơn vị tổ chức thi kết thúc học phần chung trên máy tính cho sinh viên của ĐHQGHN.
Để đánh giá về năm đầu tiên tổ chức thi nhằm rút kinh nghiệm cho các năm sau tổ chức tốt hơn, TTKT trân trọng đề nghị bạn trả lời một số câu hỏi dưới đây về kỳ thi.
Tổng thời gian trả lời khoảng 5 phút. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng câu trả lời của bạn cho mục đích cải tiến kỳ thi kết thúc học phần chung trên máy tính do TTKT tổ chức.
Chúng tôi chân thành cảm ơn đóng góp của bạn!
----------------------------------
1. Bạn dự thi kết thúc học phần nào trong năm học 2019 – 2020 do Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN tổ chức thi trên máy tính? *
2. Bạn dự thi tại điểm thi nào? *
3. Bạn cho biết ý kiến của mình về việc tổ chức thi trên máy tính với các học phần bạn đã dự thi? *
4. Bạn cho biết ý kiến của mình về chất lượng của máy thi bạn đã sử dụng trong các học phần đã thi? *
5. Bạn cho biết ý kiến của mình về phần mềm làm bài thi bạn đã sử dụng trong các học phần đã thi? *
6. Bạn cho biết ý kiến của mình về việc thực hiện trách nhiệm của giám thị trong coi thi để đảm bảo sự nghiêm túc của kỳ thi? *
7. Bạn cho biết ý kiến của mình về sự hỗ trợ sinh viên của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN (trong các việc: thông báo thông tin dự thi, chỉ dẫn tại điểm thi, giải đáp thắc mắc của sinh viên) *
8. Bạn cho biết ý kiến của bạn về những việc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN cần rút kinh nghiệm để tổ chức kỳ thi tốt hơn? (Đề thi, công tác tổ chức thi, trách nhiệm của cán bộ coi thi...) *
9. Bạn là sinh viên của trường nào? *
10. Bạn là sinh viên khóa nào? *
11. Kết quả thi kết thúc học phần Triết học Mác- Lênin của bạn là: *
12. Kết quả thi kết thúc học phần Kinh tế chính trị Mác- Lênin của bạn là: *
Chúng tôi chân thành cảm ơn đóng góp của bạn!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy