แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
คำชี้แจง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อติดตามการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ที่มีการให้บริการในปัจจุบัน และความต้องการบริการข้อมูลสารสนเทศ ที่ท่าน/หน่วยงาน เห็นว่ามีความสำคัญแต่ยังไม่มีการให้บริการ เพื่อนำข้อมูลนี้ไปปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของหน่วยงานต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้รับบริการ
*
โปรดระบุ ชื่อหน่วยงาน
Your answer
โปรดระบุ
Your answer
ตอนท่ี่ 2 การนำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาไปใช้ประโยชน์
2.1 ท่าน ได้นำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ของหน่วยงาน ไปใช้ประโยชน์หรือไม่ *
โปรดระบุ ชื่อหน่วยงานที่ท่านใช้ข้อมูล
Your answer
2.2 ท่าน นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) *
Required
โปรดระบุ *
Your answer
2.3 ท่านได้รับข้อมูลผ่านช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) *
Required
อื่นๆ โปรดระบุ
Your answer
2.4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
1) ด้านข้อมูล
Your answer
2) ด้านการให้บริการ
Your answer
3) ข้อเสนอแนะ อื่นๆ
Your answer
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms