Prihláška na online a dištančný kurz Aspergerov syndróm: Ako pracovať s deťmi s AS
Online kurz ponúkame vo forme priamych online stretnutí s lektorkou a to v termínoch 16. marca, 23. marca a 30. marca v čase od 14:30 do 17:30. Online kurz pozostáva z troch trojhodinových stretnutí.

Druhou možnosťou je dištančná forma, kde prihlásení účastníci dostanú k dispozícii sadu videí s rovnakým obsahom, ktoré si budú môcť pozrieť v čase, ktorý im vyhovuje. Začiatok dištančného kurzu je rovnako16. marca, Videá budú mať účastníci k dispozícii na pozretie 30 dní.

Na sledovanie kurzu nie je potrebné si inštalovať žiadnu aplikáciu, kurz prebieha cez G Suite ktoré je spojené s gmailom. Videá sú uložené na našej webovej stránke kde dostanete prístupové heslo do zamknutej sekcie.

Obsah kurzu:
Prvé stretnutie: Aké sú deti a mladí ľudia s Aspergerovým syndrómom? Aké sú ich potreby a prečo reagujú tak, ako reagujú?
Ako s nimi pracovať doma a v škole? Ako ich podporovať aby mohli rozvinúť svoj potenciál? Akú úlohu hrá v našej práci s nimi vzťah?
Druhé stretnutie: Ako predchádzať problémovým reakciám? Na druhom stretnutí budeme pracovať aj s konkrétnymi príkladmi z praxe účastníkov, ktoré si pripravia medzi stretnutiami
Tretie stretnutie: Ako riešiť sociálne situácie, ako pracovať s emóciami a ako sa pripraviť na dospelosť? V čom sú dospelí AS odlišní ako deti a ako sa môžu uplatniť?

V dištančnej forme ide o 8 videí v dĺžke od 40 minút po 1 hodinu, kde sa preberú všetky témy priameho online kurzu.
O svoje skúsenosti sa podelí psychologička Viera Hincová, matka dospelého Aspergera, lektorka kurzov o AS, predchádzaní problémového správania, ľudských právach a inklúzii

Po absolvovaní kurzu získate potvrdenie o účasti. Prosím, vyplňte všetky údaje v prihláške, aj tie, ktoré nie sú označené ako povinné, okrem tých, ktoré sa Vás netýkajú, napr. ak nežiadate faktúru tak nevyplníte fakturačné údaje.

Cena kurzu je 45 eur/ osoba za online kurz a 35 EUR/osoba za dištančný kurz. Výhodou online kurzu je možnosť kladenia otázok a riešenia konkrétnych situácií z praxe účastníkov. Svoju voľby vyznačte v prihláške.

Účastnícky poplatok vo uvedenej výške prosíme uhradiť na číslo účtu A Centrum vo FIO banka, a.s. SK0583300000002001281499, VS 160321

Prijatie prihlášky potvrdzujeme priebežne mailom, ku ktorému priložíme v prípade záujmu aj faktúru, link na online kurz dostanete najneskôr 24 hodín pred termínom konania. Podmienkou je uhradenie účastníckeho poplatku.

V prípade otázok volajte p. Hincová, 0905 541 260, alebo píšte na acentrum@yahoo.com

Pre každého účastníka je potrebné vyplniť prihlášku osobitne vzhľadom na potrebu súhlasu so spracovaním osobných údajov. Za pochopenie ďakujeme


Email address *
Meno
Priezvisko
Titul/y
Želáte si dostať potvrdenie o účasti?
Telefónne číslo
Adresa, vrátane PSČ
Organizácia (zamestnávateľ - len ak Vás vysiela na kurz)
Moje zaradenie ( ak sa zúčastňujete ako súkromná osoba napíšte vzťah k osobe s AS) *
Fakturačné údaje (Názov a adresa, IČO, DIČ, č.u.) ak požadujete faktúru
Prihlasujem sa na formu
Súhlas so spracovaním osobných údajov *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy