Registrácia na informačný deň Secure Societies
5.6.2018, CVTISR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, zasadačka na 2. poschodí, miestnosť číslo 235
Meno *
Your answer
Priezvisko *
Your answer
Inštitúcia *
Your answer
Útvar v inštitúcii
Your answer
Email *
Your answer
Súhlas na spracovanie osobných údajov za účelom účasti na informačnom dni a s vytvorením prezenčnej listiny
Týmto ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári „Registrácia na informačný deň Secure Societies“, podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) prevádzkovateľovi, ktorým je Centrum vedecko technických informácií Slovenskej Republiky na účel účasti na Informačnom dni Secure Societies a za účelom vytvorenia prezenčnej listiny.Súhlas so spracúvaním osobných údajov je udelený označením políčka na internetovom webovom serveri spoločnosti Google a platí do jeho odvolania, nie však dlhšie ako 1 rok t.j. kým trvá doba uchovávania podľa § 10 zákona č. 18/2018 Z. z. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, a to v rovnakej forme v akej bol udelený, alebo v inej dostupnej forme (napr. písomne zaslaním na adresu prevádzkovateľa, písomne zaslaním e-mailu na adresu: peter.beno@cvtisr.sk; zodpovedna.osoba@centrum.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.Zároveň beriem na vedomie práva dotknutej osoby upravené v § 19 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z. a vyhlasujem, že prevádzkovateľ ma informoval v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z., a to nasledovne: 1. Prevádzkovateľ spracovateľskej činnosti osobných údajov: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Lamačská cesta 7315/8A, 811 04 Bratislava 2. Kontakt na zodpovednú osobu podľa platnej legislatívy o ochrane osobných údajov: Zodpovedna.osoba@centrum.sk 3. Účel spracúvania: účasť na informačnom dni Secure Societies a za účelom vytvorenia prezenčnej listiny Právny základ: Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z 4. Doba uchovávania: 1 rok od udelenia súhlasu 5. Dotknuté osoby majú právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby podľa § 21 zákona č. 18/2018 Z.z. a právo na ich opravu podľa § 22 zákona č. 18/2018 Z.z . alebo vymazanie podľa § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. alebo obmedzenie spracúvania podľa § 24 zákona č. 18/2018 Z.z., alebo práva namietať proti spracúvaniu podľa § 27 zákona č. 18/2018 Z.z., ako aj právo na prenosnosť údajov podľa § 26 zákona č. 18/2018 Z.z. 6. Dotknuté osoby majú právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z . *
Required
Súhlas na spracovaie osobných údajov za účelom zasielania noviniek o programe H2020, vrátane oblasti Secure Societies emailovou formou
Týmto ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári „Registrácia na informačný deň Secure Societies“, podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) prevádzkovateľovi, ktorým je Centrum vedecko technických informácií Slovenskej Republiky na účel zasielania noviniek o programe H2020, vrátane oblasti Secure Societies emailovou formou.Súhlas so spracúvaním osobných údajov je udelený označením políčka na internetovom serveri spoločnosti Google a platí do jeho odvolania, nie však dlhšie ako 3 roky t.j. kým trvá doba uchovávania podľa § 10 zákona č. 18/2018 Z. z. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, a to v rovnakej forme v akej bol udelený, alebo v inej dostupnej forme (napr. písomne zaslaním na adresu prevádzkovateľa, písomne zaslaním e-mailu na adresu: peter.beno@cvtisr.sk; zodpovedna.osoba@centrum.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.Zároveň beriem na vedomie práva dotknutej osoby upravené v § 19 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z. a vyhlasujem, že prevádzkovateľ ma informoval v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z., a to nasledovne:1. Prevádzkovateľ spracovateľskej činnosti osobných údajov: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Lamačská cesta 7315/8A, 811 04 Bratislava2. Kontakt na zodpovednú osobu podľa platnej legislatívy o ochrane osobných údajov: Zodpovedna.osoba@centrum.sk3. Účel spracúvania: zasielania noviniek o programe H2020, vrátane oblasti Secure Societies emailovou formou Právny základ: Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z4. Doba uchovávania: 3 roky od udelenia súhlasu5. Dotknuté osoby majú právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby podľa § 21 zákona č. 18/2018 Z.z. a právo na ich opravu podľa § 22 zákona č. 18/2018 Z.z . alebo vymazanie podľa § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. alebo obmedzenie spracúvania podľa § 24 zákona č. 18/2018 Z.z., alebo práva namietať proti spracúvaniu podľa § 27 zákona č. 18/2018 Z.z., ako aj právo na prenosnosť údajov podľa § 26 zákona č. 18/2018 Z.z.Dotknuté osoby majú právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z .
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms