สมัครเข้าเรียนออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
วัน/เดือน/ปี ที่สมัครเรียน *
ระดับชั้นที่สมัครเข้าเรียน *
คำนำหน้าชื่อ (นักเรียน) *
ชื่อ (นักเรียน) *
นามสกุล (นักเรียน) *
วัน/เดือน/ปี เกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
เลขประจำตัวประชาชน (นักเรียน) *
ชื่อ-สกุล (บิดา) *
ชื่อ-สกุล (มารดา) *
ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง (กรณีนักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา/มารดา) *
ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน *
หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้ *
**หมายเหตุ** ให้นำเอกสารฉบับจริงมายื่นในวันเปิดเรียน ดังนี้                                        
1. สำเนาสูติบัตรและทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมรับรองสำเนา                  จำนวน  1   ชุด                                  
2. สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง                       จำนวน  1   ชุด
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy