แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2559 (ไตรมาสที่ 3 - 4)
ส่วนที่ 1 : สถานภาพของผู้ทำแบบสอบถาม *
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. การออกแบบเว็บไซต์
2. ความง่ายในการใช้งาน
3. ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล/เนื้อหา/หน้าเว็บเพจ
4. พบสิ่งที่ต้องการค้นหา
ส่วนที่ 3 : หมวดหมู่เว็บไซต์ที่่ท่านเข้าชมบ่อย *
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Required
ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาเว็บไซต์
ขอความกรุณาเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ต่อไปด้วยค่ะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service