Međunarodna znanstvena konferencija 2015

PRIJAVNI LIST
KURIKULUMSKI ISHODI
SUVREMENOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
MEĐUNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCIJA
Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku Sveučilišta u Novom Sadu
Subotica, 18.-19. rujna 2015.
konferencia2015@magister.uns.ac.rs

Koautor: Ukoliko koautor(i) sudjeluju na konferenciji, odnosno žele dobiti zbornik sažetaka, molimo da ponaosob popune prijavni list!

O prihvaćanju Vaše prijave obavijestit ćemo Vas do 25. travnja 2015. godine.
Zahvaljujemo na prijavi!

do 15. travnja 2015.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be fewer than 1000 characters.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question