ĐĂNG KÝ THAM GIA CLB THIẾU NIÊN HIẾU HỌC 4T

CLB Thiếu niên Hiếu học 4T là mô hình phát triển thiếu niên từ 9-14 tuổi tại các cộng đồng khu dân cư, do Trung tâm 4T tổ chức. CLB tạo điều kiện cho thiếu niên phát triển toàn diện về trí tuệ (Trí), Đạo đức (Tâm), Sức khỏe (Thân), Kỹ năng (Tay).
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question