แบบสอบถามโครงการอบรมสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
"การจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย"

จัดโดยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2562
คำชี้แจง แบบสอบถาม : โปรดกรอกข้อความให้สมบูรณ์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง แบบสอบถาม : โปรดเติมเครื่องหมายเช็คถูกหน้าคำตอบและกรอกข้อความให้สมบูรณ์
1.เพศ
Clear selection
2.สถานะ
Clear selection
3.สังกัดหน่วยงาน
4.วุฒิการศึกษา
Clear selection
5.อายุ
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy