qSPORT & Iskorak Planinarenje subota 13.2.2021. / qSPORT & Iskorak hiking on Saturday 13th Feb 2021
Drage/i,

Ovom prigodom vodimo vas planinarskom stazom 9 od Mikulića (Talani) do PD Risnjak, a potom preko rudnika Zrinskih do PD Grafičar.

Ruta: Mikulići (Talani) - PD Risnjak - rudnik Zrinski - PD Grafičar - PD Risnjak - Mikulići

Planinarenje se održava u povoljnim vremenskim uvjetima (sunce, oblaci), odnosno otkazuje se u nepovoljnim vremenskim uvijetima (kiša, pljuskovi, grmljavina). Moguće je otkazivanje ako dan ili dva ranije budu obilne kiše. Ukoliko bude nepovoljna vremenska prognoza te dođe to otkazivanja termina o tome ćemo vas obavijestiti putem e-maila najkasnije u petak. Voditelj vas u svakom slučaju čeka na dogovorenom mjestu okupljanja te na licu mjesta odlučuje o (ne)mijenjanju plana u slučaju promjene vremenskih uvjeta.

Lokacija okupljanja: Talani (vidi kartu – https://goo.gl/maps/GBy6nMnX4YE1MTur9) .
Termin: Subota, 13.02.2021. u 9:00h.
Broj sudionika ograničen je na 25.

Težina staze:
- Dužina uspona: cca 5,5 km odnosno s povratkom cca 11km
- Trajanje uspona: cca 1:40 h
- Svladana nadmorska visina: cca 550m

Ukupno predviđeno trajanje izleta: cca 4:00 sati (0:10 h okupljanje; 1:40 h uspon; 0:30 h odmor; 1:40 h spuštanje)

Transport do mjesta okupljanja:
- auto: parking je dostupan na startu, ali je broj mjesta ograničen pa vas molimo da se grupirate s pozananicima kako bi smanjili ukupni broj vozila
- javni prijevoz - https://www.zet.hr/ - Autobus 127 s Črnomerca ide svakih 15 minuta

Preporučena oprema i ostale napomene:
- OBAVEZNO! -> obuća za planinarenje: tenisice ili cipele za planinarenje;
- odjeća: odgovarajuća sportska odjeća za planinarenje, više tanjih slojeva, obavezno uz sebe imati kabanicu za slučaj kiše;
- rezervna odjeća: obavezno uz sebe nosite ruksak s rezervnom odjećom za presvući (kratka i duga majica, čarape);
- hrana i voda: sa sobom uvijek nosite bocu vode (1 litra) te nešto hrane;
- oprema: obavezno nosite napunjen mobitel;
- ručak: imati ćemo odmor 30 min pa si ponesite hrane;
- Ako imate, ponesite sa sobom štapove za hodanje, a pogotovo ako imate slabe zglobove, prijašnje ozljede, izlizane ili neodgovarajuće tenisice/gojzerice.

Dodatni upiti ili otkazivanje prijave na e-mail mario.m@qsport.info

Vidimo se u subotu!

qSPORT & Iskorak tim


________________________________________________________

Dear,

On this occasion, we take you on the hiking trail 9 from Mikulić (Talani) to PD Risnjak, and then through the mine Zrinski to PD Grafičar.

Route: Mikulići (Talani) - PD Risnjak - Zrinski mine - PD Grafičar - PD Risnjak - Mikulići

Hiking is held in favorable weather conditions (sun, clouds), ie it is canceled in unfavorable weather conditions (rain, showers, thunder). Cancellation is possible if there is heavy rain a day or two earlier. If the weather forecast is unfavorable and we cancel the appointment, we will inform you via e-mail no later than Friday. In any case, the facilitator is waiting for you at the agreed meeting place and decides on the spot about (not) changing the plan in case of a change in weather conditions.

Meeting location: Talani (see map - https://goo.gl/maps/GBy6nMnX4YE1MTur9)
Date: Saturday, February 13, 2021. at 9:00.
The number of participants is limited to 25.

Trail difficulty:
- Climb length: approx. 5.5 km or return approx. 11 km
- Climb duration: approx. 1:40 h
- Overcome altitude: approx. 550m

Total estimated duration of the trip: approx. 4:00 h (0:10 h gathering; 1:40 h ascent; 0:30 h rest; 1:40 h descent)

Transport to the gathering place:
- car: parking is available at the start, but the number of places is limited, so please group with acquaintances to reduce the total number of vehicles
- public transport - https://www.zet.hr/ - Bus number 127 from Črnomerec goes every 15 minutes

Recommended equipment and other notes:
- REQUIRED! -> hiking shoes: sneakers or hiking shoes;
- clothing: appropriate sportswear for hiking, several thin layers, be sure to have a raincoat with you in case of rain;
- spare clothes: be sure to carry a backpack with spare clothes for changing (short and long T-shirt, socks);
- food and water: always carry a bottle of water (1 liter) and some food;
- equipment: be sure to carry a charged mobile phone;
- lunch: we will have a break of 30 minutes, so bring your food;
- If you have, take walking sticks with you, especially if you have weak joints, previous injuries, worn or inappropriate sneakers / boots.

Additional inquiries or cancellation of the application to the e-mail mario.m@qsport.info

See you on Saturday!

qSPORT & Iskorak team
Email address *
Ime i prezime / Name and surname
Kontakt mobitel / Contact phone number
COVID-19
Zbog epidemioloških mjera broj sudionica/sudionika je ograničen pa su nam stoga nužne prijave. Ako planirate doći sa svojim društvom to je u redu samo nam je bitno da se svi članovi prijave (ili ih vi prijavite). Broj sudionika ograničen je na 25.

U slučaju da se prijavi previše sudionica/sudionika, pravo prvenstva imaju oni prema vremenu prijave.

Na svim aktivnostima obavezno je pridržavanje naputaka i epidemioloških preporuka HZJZ koje propisuju osiguranje općih i posebnih higijenskih i sigurnosnih uvjeta u svezi COVID-19, a dostupne su na poveznici:

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/

Odgovornost je svih sudionika pojedinačno za pridržavanje propisanih mjera.

Preporuča se svima sudionicima da redovito dezinficiraju ruke te koriste odgovarajuće zaštitne maske pri dolasku i odlasku javnim prijevozom, privatnim druženjima prije i nakon izleta te u bilo kojem trenutku tokom druženja u propisanim situacijama i kad nisu u mogućnosti držati propisanu udaljenost od drugih sudionika.

______________________________________________________________________________________

Due to epidemiological measures, the number of participants is limited, so we need your applications. If you are planning to come with your company this is fine we just need that all members sign up (or you sign them up). The number of participants is limited to 25.

In case too many participants apply, they have the right of priority according to the time of registration.

In all activities, it is mandatory to adhere to the instructions and epidemiological recommendations of the CNIPH, which prescribe the provision of general and special hygienic and safety conditions related to COVID-19, and are available at the link:

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/

It is the responsibility of all participants individually to adhere to the prescribed measures.

It is recommended that all participants regularly disinfect their hands and use appropriate protective masks on arrival and departure by public transport, private gatherings before and after the trip and at any time during socializing in prescribed situations and when unable to keep the prescribed distance from other participants.
*
*
Zaštita osobnih podataka / Protection of personal data
Molimo pročitajte Uvjete sudjelovanja, korištenja usluga i zaštite osobnih podataka u Iskoraku:
Please read the Terms of Participation, Use of Services and Protection of Personal Data in Iskorak:

https://bit.ly/UvjetiSudjelovanjaIskorak
*
*
*
Želim da me kontaktirate za buduće slične aktivnosti koje organizirate. / I want you to contact me for future similar activities you are organizing. *
Zahvaljujemo se na vašoj prijavi i vidimo se u subotu.
Ako se termin popuni ili se promijeni epidemiološka situacija o tome ćemo vas obavijestiti putem e-maila. Broj sudionika ograničen je na 25.

Thank you for your application and see you on Saturday.
If the term is filled or the epidemiological situation changes, we will inform you via e-mail. The number of participants is limited to 25.

qSPORT i Iskorak tim
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy