JELENTKEZÉSI LAP
Kedves Érdeklődő!

Ezen a jelentkezési lapon tudsz a hobby Varázstű HOBBY Varrótanfolyamokra jelentkezni.
Kitöltés és elküldés után felvesszük Veled a kapcsolatot. Ha egy héten belül nem kapsz visszajelzést, valami technikai gond lehet, így kérjük jelentkezz e-mailben!

!!! 2020.03.16. után ONLINE módon távoktatás keretében is működnek hobby tanfolyamaink !!!
Az élő alkalmakon MASZK viselése kötelező!

INFO:

CSOPORTOS kezdő hobby varrótanfolyam
​14 év feletti fiataloknak és felnőtteknek.
A kezdő hobby tanfolyamon megtanulunk bánni varrógéppel. Ha nincs varrógéped, honlapunkon megtalálod azt az ingyenes minta-tananyagot, ami a varrógép kiválasztásával, vásárlásával foglalkozik. A kezdő foglalkozás megtanítja, pontosítja a varrással, alapfogásokkal kapcsolatos ismereteket. Anyagismeret, mérettábla, méretvétel, szabás, varrástechnikák, szegések, felhajtások, betartó varrás, ívelt varrás-princessz vonal, szűkítő, húzás, hajtás, rakás, pié, nyakív, gallér, záródások stb. lesznek az alapozó képzésen, gyakorlattal és elmélettel együtt. Használati tárgyakat készítünk (hozott anyagból), szabásmintakészítés alapjairól lesz szó, valamint a szoknyavarrással foglalkozunk saját méretre (hozott anyagból).​
Időtartam: 
24 alkalom x 1,5 óra (6 hónap-36 óra)
Időpont: 16:30-18:00 hétköznap (a jelentkezők igénye szerinti napon)

EGYÉNI foglalkozás kezdőknek és haladóknak
Elfoglalt, szoros időbeosztású jelentkezőinknek MAGÁNÓRÁK keretében indítunk foglalkozásokat, így egyedi időbeosztást biztosítunk. Egyedileg foglalkozunk a résztvevőkkel és egyedi igényekhez hangolva alakítjuk ki a tematikát. 
Egy alkalomra maximum 2-3 főt tudunk fogadni, ahol részletesen a teljesen kezdők és haladók is testre szabott igényeknek megfelelően alkothatnak.
Időtartam: 
egyénileg igény szerint változó (alkalmanként 1,5-3 óra)
Időpont: hétköznap 8:00 és 16:00 között munkaidőben megbeszélés szerinti napokon

Díjak honlapunkon találhatók meg (www.varazstu.hu)
Saját varrógép szükséges! (Kezdő foglalkozás esetén legkésőbb a 3. alkalomtól!)

F O N T O S !
A jelentkezéseket a teljesdíj előlegének (30 000 Ft) a Raiffeisen Bank 12082104-01581403-00100007
számlaszámra történő befizetésével tudjuk befogadni. A fennmaradó összeget utalással vagy készpénzben van mód egyenlíteni a foglalkozások indulásakor. Utalás estén a közleménybe a neved feltétlenül tüntesd fel! A díjat a foglalkozások megkezdése után nincsen mód visszaigényelni, vis major esetén a foglalkozásokat egy megbeszélt időpontban lehet utólag pótolni.

Köszönjük a jelentkezésed!
Sok szeretettel várunk alkalmainkon!

Üdvözlettel,
Varázstű Varrótanfolyamok
Bráz Szilvia egyéni vállalkozó - ruhaipari mérnök, ruhatervező
Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/000479
06 20 562 3263, varazstu@gmail.com
www.varazstu.hu, Facebook: https://www.facebook.com/varazstu
Keresd facebookon a Varázstű Varróklub csoportot!

-------------------------------------------------------------

ÁSZF (Általános szerződési feltételek)

A tanfolyamra jelentkezők a tanfolyamdíj befizetésével az alábbiakat vállalják:

A tanfolyamdíjrészlet vagy teljes díj befizetésével a jelentkező között létrejött egy varrótanfolyam felnőttképzési szerződés egyrészről a Résztvevő, valamint Bráz Szilvia tanfolyam szervező egyéni vállalkozó (cím: 8200 Veszprém, Sorompó u. 16. fsz. 9., asz.: 76819566-1-39, Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/000479), mint Tanfolyamszervező/Felnőttképző között az alábbi feltételek szerint:

1.Résztvevő részt kíván venni a Varázstű Varrótanfolyamok-on (nem felnőttképzésen).

2. Helyszín: csoportmérettől függően változó: Veszprém, Sorompó utca 16. fsz. 9. vagy Jupiter Center (Veszprém, Budapest út. 75.)

3. Foglalkozások formája:
- csoportos alkalmak (24 x 90 perc = 36 óra) maximális csoportlétszám 20 fő,
- magán alkalmak (40 x 60 perc = 40 óra), maximális csoportlétszám 2 fő,
- élő alkalom,
- online alkalom.

4. A felhasználadó alapanyagok, kellékek, nyomtatott füzet árát egy összegben való fizetés esetén a hobby tanfolyam díja tartalmazza, más esetben az anyagok-kellékek és a PDF tananyag felszámításra kerül, melyet az utolsó fizetendő részletből levonjuk.

5.Teljes díj a honlapon feltüntetett ár Ft-ban, melyet Résztvevő előre fizet ki átutalással (Raiffeisen Bank: 12082104-01581403-00100007) vagy készpénzben számla vagy nyugta ellenében.

6. Amennyiben Résztvevő a hobby tanfolyam kezdetét követően saját okán abbahagyja a foglalkozásokat, lehetősége van fél éven belül folytatni, vagy egy másik csoportba becsatlakozni, amennyiben indul újabb hobby tanfolyam. A befizetett összeg Résztvevőnek nem jár vissza a hobby tanfolyam indulását követően. Ha a vezető okán nem folytatódik a hobby tanfolyam, akkor a Résztvevőnek visszajár a le nem járt órák után a részvételi díj arányos része. A megküldött pdf tananyag valamint az anyagok-kellékek ára ez esetben a le nem járt alkalmak árából kerülnek levonásra.

9. Foglalkozásokat a járvány okozta helyzetben interneten keresztül is tartunk a személyes találkozás kiiktatásával. Ebben az esetben ZOOM (https://zoom.us/) alkalmazás regisztráció szükséges.

10. Az árak nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

11. A díj átutalásával és ezen jelentkezési lap beküldésével egyidejűleg Résztvevőként nyilatkozom arról, hogy tudomásul veszem, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszítem a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerinti felmondási jogot.

12. A jelen szerződésből származó vitás kérdéseket a Felek megkísérlik közös megegyezéssel rendezni, melynek sikertelensége esetén – a pertárgy értékétől függően a Veszprémi Járásbíróság és a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

13. A jelen szerződés aláírással lép hatályba, és az itt nem szabályozott kérdésekre a Ptk. jogszabályai az irányadók.

14. A Felek a jelen szerződést elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.


Bráz Szilvia, vezető

-------------------------------------------------------------

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ: http://szbraz.wixsite.com/varazstu/adatkezelesi-tajekoztato

A Vállalkozás, mint adatkezelő a vele szerződő természetes személy szerződésben megadott személyes adatait a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, kapcsolattartás céljából szerződés teljesítése jogcímén kezeli, ezen adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év. A megadott adatok számviteli, adózási célú kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, ebben a körben az adattárolás időtartama 8 év.

A Vállalkozás a vele szerződő jogi személy képviseletében eljáró – a szerződést aláíró, jóváhagyó – természetes személy szerződésben megadott személyes adatait, továbbá lakcímét, e-mail címét és telefonszámát, online azonosítóját kapcsolattartás, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, kapcsolattartás céljából jogos érdek jogcímén kezeli. Ezen adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év. A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett kiemelt joga, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen.

A Vállalkozás a vele kötött szerződésben kapcsolattartóként megjelölt – nem aláíró – természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját kapcsolattartás, szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából az érintett hozzájárulása jogcímén kezeli. A szerződő partner feladat annak biztosítása, hogy kapcsolattartói a Vállalkozás részére az adatkezelési hozzájárulást megadják. Ezen adatok tárolásának időtartama a kapcsolattartói minőség fennállását követő 5 év. A hozzájárulás visszavonása esetén a szerződő partner új kapcsolattartót köteles kijelölni, akitől az adatkezelési hozzájárulást be kell szerezni.

Valamennyi érintett vonatkozásában a személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, kapcsolattartói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó vállalkozás munkavállalói, és adatfeldolgozói.

A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek adózás, könyvelés céljából a Vállalkozás által megbízott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából a Vállalkozás vagyonvédelmi megbízottjának.

A fentiek szerint érintett természetes személynek az adatkezeléssel összefüggésben Vállalkozásunkkal, mint adatkezelővel szemben joga van az átlátható tájékoztatáshoz, kommunikációhoz, és joggyakorlásának elősegítéséhez, az előzetes tájékozódáshoz, (ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik), a tájékoztatáshoz és információkhoz, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg. Az érintettet megilleti a hozzáférés joga és a helyesbítéshez való jog, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás joga, a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog), a felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog. Az adatvédelmi jogszabályokban írt feltételekkel és korlátozásokkal illeti meg az érintetett a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”), az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatósághoz való jog, a tiltakozáshoz való jog, az automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos jog. Az érintett természetes személy jogairól további részletes tájékoztatást és az adatfeldolgozók személyéről információkat a Vállalkozás honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

Ezen adatkezelési kikötésekben nem szabályozott kérdésekre, az érintett személy jogaira az EU 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadók.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Családnév: *
Keresztnév: *
Védettségi igazolvány: *
Cím - település: *
Cím - utca, házszám: *
Cím - irányítószám: *
Adóazonosító jel: *
Számlacím megegyezik a fenti címmel *
Adószám (számla elszámolása esetén):
Születési hely: *
Születési idő: *
MM
/
DD
/
YYYY
Anyja neve: *
Telefonszám: *
Foglalkozás, amire szeretnék jelentkezni: *
Alkalmak formája: *
1. Van varrógéped? El tudod hozni magaddal? (Megbeszélés szerint  van mód a varrógépek tárolására!) *
2. Ha van, milyen gyakran használod? *
3. Tudsz varrni? *
nem
profin
4. Mit szeretnél tanulni varrással kapcsolatban? *
Required
6. Hol hallottál a Varázstű Varrótanfolyamról? *
7. Milyen időpontban szeretnél részt venni? *
Required
8. A kezdő foglalkozások után eljönnél a kreatív haladó foglalkozásokra, ahol szakember segítségével valósíthatod meg akár saját elképzeléseidet? *
9. Rendelnél előre előkészített kreatív varrószettet, ami tartalmazza az alapanyagot, szabásmintát, kellékeket és az elkészítéshez szükséges leírást? *
Hozzájárulok adataim kezeléséhez (GDPR) a jelen jelentkezési lapon olvasható és a fenti linken elérhető ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ alapján. *
Véglegesítem jelentkezésem, jóváhagyom és nyilatkozom arról, hogy jelen jelentkezési lapon leírt ÁSZF-ben foglaltakat vagy a fenti linken elérhető ÁSZF-et elolvastam, megértettem, akaratommal egyezően jóváhagyom. Nyilatkozom, hogy a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében (online hobby varrótanfolyam), a vállalkozás a kifejezett, előzetes beleegyezésemmel kezdi meg a teljesítést, és jelen beleegyezésemmel egyidejűleg nyilatkozom annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszítem a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerinti jogot. *
Köszönjük a jelentkezésedet, hamarosan visszajelzünk!
Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/000479, www.varazstu.hu, 06 20 562 3263, varazstu@gmail.com, Facebook: https://www.facebook.com/varazstu/
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy