การเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบสอบถามนี้มี 3 ส่วน มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ทางออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ทุกช่องทางการเรียนออนไลน์) จึงใคร่ขอความกรุณาให้นักศึกษาตอบคำถามเกี่ยวกับการเรียนทางออนไลน์ตามความเป็นจริง โดยข้อมูลที่ได้นี้จะนำมาใช้ในทางวิชาการเท่านั้น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้ โดยคลิก O หน้าข้อความที่เลือกตอบ หรือเติมคำในช่องว่าง
เพศ *
อายุ (ปี) *
ปัจจุบันนักศึกษาเรียนอยู่คณะ *
ระหว่างการศึกษานี้อาศัยอยู่ในจังหวัดใด *
งานที่ทำในปัจจุบัน *
งานที่ทำ (ทั้งงานประจำหรือชั่วคราว) คือ *
รายได้ที่ได้รับจากพ่อ/แม่/ผู้ปกครอง และหรือจากการทำงาน รวมประมาณจำนวนเท่าไร.........บาท/เดือน *
นักศึกษาเรียนออนไลน์จากมหาวิทยาลัยโดยใช้อุปกรณ์ใดเป็นประจำหรือใช้มากที่สุด *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy