Ung & Lovande 2021 - Ansökan
Application in English futher down on this page

Vänligen läs denna text innan du fyller i ansökan:

Ung & Lovande är en tävling i Kammarmusik. Vi söker musikstuderande på masternivå eller liknande i konstellationer från duo och uppåt.

Du som söker till Ung och Lovande 2021 får vara född tidigast 1991. Du ska studera vid svensk musikhögskola på masternivå eller, om du studerar musik utomlands, vara svensk medborgare.

Tävlingen avgörs 16-18 april 2021 i Västerås Konserthus

Ansökan ska vara inne senast 27 oktober, 2020.
__________

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

1. Gruppens namn och cv

2. Medverkandes namn, födelsedatum, instrument och namn på den högskola där studierna bedrivs/har bedrivits samt cv:n

3. Kontaktperson för gruppen med namn, e-postadress och telefonnummer till samtliga medlemmar

4. Uppgifter om verk och tonsättare på den inskickade ljudfilen

5. Referenser för gruppen från lärare. Om det inte finns någon sådan
ska referenser för varje medlem i gruppen lämnas

6. Ljudinspelning i form av en mp3-fil med personuppgifter och
kontaktinformation. Inspelningen får gärna innehålla tre olika verk
och vara max 30 minuter lång. Den ska inte vara äldre än ett år och gå att spela upp på en vanlig dator. Inspelningskvaliteten ska göra det möjligt att rättvist bedöma ert spel.

Skicka ljudfiler och andra bilagor med en fildelningstjänst som t.ex. Wetransfer till kansli@kammarmusikforbundet.se

_____________

Den vinnande ensemblen får en landsomfattande turné i pris. Vinnare av Ung & Lovande 2019 var Duo Winiarski/Carron från Kungliga Musikhögskolan. Några av de artister som medverkat under tidigare biennaler är Martin Fröst, Malena Ernman och Weberkvartetten. Kammarmusikbiennalen Ung & Lovande har funnits sedan 1992.

Ung & Lovande 2021 arrangeras av Kammarmusikförbundet, Västmanlandsmusiken och Musik i Syd, med stöd av Kulturens och Kulturrådet.

Ansökningar som inte är kompletta eller kommer in efter 19 oktober är
inte giltiga och kommer inte att behandlas.

Frågor angående ansökan ställs till kansli@kammarmusikforbundet.se, 0704-659936

Varmt välkommen att fylla i ansökningsformuläret!

********************************************
In English:
The following information must be completed in the web form:
1. Group name and CV
2. The members' names, dates of birth, instruments and names of the university where the studies are conducted / have been conducted and their CV
3. Contact person for the group with name, e-mail address and telephone number for all members
4. Information about works and composers on the submitted audio file
5. References for the group from teachers. If there is no reference for the group, references for each member of the group must be provided.
6. Audio recording in the form of an mp3 file with personal data and
contact information. The recording may contain three different works
and be a maximum of 30 minutes long. It should not be older than one year and can be played on a regular computer. The recording quality should make it possible to fairly judge your play.

Send audio files and other attachments with a file sharing service such as Wetransfer to kansli@kammarmusikförbundet.se
_____________

The winning ensemble receives a nationwide tour in award. The winner of Young & Promising 2019 was Duo Winiarski / Carron from the Royal Academy of Music. Some of the artists who have participated in previous biennials are Martin Fröst, Malena Ernman and the Weber Quartet.

Young & Promising 2021 is arranged by the Swedish Chamber Music Association, Västmanlandsmusiken and Musik i Syd, with support from Kulturens Bildningsförbund and The Swedish Arts Council.

Applications that are not complete or will be received after October 27th are
not valid and will not be processed.

Questions regarding the application are sent to kansli@kammarmusikförbundet.se, 0704-659936

You are very welcome to fill in the application form!
Namn på sökande /Name of the applicant *
Ange namn på grupp/konstellation – group / constellation name
Namn och information om varje medverkande/ Name and information about each participant *
För- och efternamn + födelsedatum + instrument + e-post adress + telefonnummer / First and last name + date of birth + instrument + e-mail address + telephone number
Uppgifter om verk och tonsättare på inskickad ljudfil/ljudfiler / Information about works and composers on the sent audio file / audio files *
För- och efternamn tonsättare + ange verk / First and last name of the composer + titel of the piece
Vilken högskola studerar gruppen/konstellationen på?/ Which university is the group / constellation studying at? *
Namn på Musikhögskolan/Name of the Academy of Music
E-post till kontaktperson/Email to contact person *
Telefonnummer till kontaktpersonen/ Telephone number of the contact person *
Ansökande bifogar följande filer, referenser och cv:n. Ljudfiler och andra bifogningar skickas lämpligen med en fildelningstjänst som Wetransfer till kansli@kammarmusikforbundet.se /The application encloses the following files, references and the CV. Audio files and other attachments are conveniently sent with a file sharing service such as Wetransfer to kansli@kammarmusikforbundet.se *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy