ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ
หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่ http://dusittrang.com/catering.pdf
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) - สกุล (ภาษาไทย) *
Your answer
ชื่อ (Mr./Mrs./Miss) - สกุล (ภาษาอังกฤษ) *
Your answer
เพศ *
ศาสนา *
Your answer
สัญชาติ *
Your answer
เลขบัตรประชาชน *
Your answer
วันเดือนปี เกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ (ปี) *
Your answer
1.2 ที่อยู่ติดต่อได้
บ้านเลขที่ / หน่วยงาน / อาคาร
Your answer
ซอย
Your answer
ถนน
Your answer
หมู่ที่
Your answer
ตำบล
Your answer
อำเภอ
Your answer
จังหวัด
Your answer
รหัสไปรษณีย์
Your answer
โทรศัพท์ *
Your answer
โทรสาร
Your answer
อีเมล์
Your answer
1.3 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
บ้านเลขที่
Your answer
ซอย
Your answer
ถนน
Your answer
หมู่ที่
Your answer
ตำบล
Your answer
อำเภอ
Your answer
จังหวัด
Your answer
รหัสไปรษณีย์
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
1.4 สภาพร่างกาย
*
(ระบุจากคำถามด้านบน)
Your answer
1.5 ระดับการศึกษาสูงสุด
*
1.6 สมัครเข้าร่วมอบรม
รุ่นที่ 4-6 วันที่ 23 - 28 เม.ย. 61 (เต็มจำนวนแล้ว)
*
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms