สมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปี 2563 โรงเรียนเมืองถลาง
กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตามความเป็นจริง
ชื่อ สกุล *
เลขประจำตัวประชาชน *
เช่น 1234567891011 ไม่ต้องเว้นวรรค
วัน เดือน ปี เกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
เชื้อชาติ *
สัญชาติ *
ศาสนา *
ชื่อ สกุล บิดา *
อาชีพ *
ชื่อ สกุล มารดา *
อาชีพ *
ภูมิลำเนาปัจจุบัน *
เช่น เลขที่ 1 ถนน เทพกระษัตรี ตำบล เทพกระษัตรี อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110
เกรดเฉลี่ยจบ ม.3 *
เช่น 3.00
จบ ม.3 จากโรงเรียน *
เช่น เมืองถลาง (ไม่ต้องใส่ "โรงเรียน" นำหน้า)
จังหวัด (ที่จบ ม.3) *
เช่น ภูเก็ต พังงา (ไม่ต้องใส่ "จังหวัด" นำหน้า)
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครอง *
กรอกไม่ต้องเว้นวรรค 090xxxxxx
หมายเลขโทรศัพท์ของนักเรียนที่ติดต่อได้ *
กรอกไม่ต้องเว้นวรรค 090xxxxxx
กรณีที่ขึ้นทะเบียนทหารแล้ว โปรดกรอกข้อมูลภูมิลำเนาทหารตาม สด.9 (ถ้ายังไม่ขึ้นทะเบียน ไม่ต้องกรอก)
เช่น เลขที่ 1 ถนน เทพกระษัตรี ตำบล เทพกระษัตรี อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy