Trading places

Få möjligheten att förkovra dig i Ryssland och Barentsregionen!

Barents Press Sverige utlyser härmed projektet Trading places, ett projekt där svenska journalister får möjlighet att göra jobb om Ryssland (främst de ryska länen som ingår i Barentsregionen) och eller Barentsregionen.

Vårt syfte är att öka kunskapen om det ryska samhället och diversifiera rapporteringen från Ryssland och Barentsregionen.
Du väljer själv ämne för ditt reportage, men du måste kunna motivera det utifrån något eller flera av dessa krav:
- Belyser ett ämne i Ryssland som är mindre känt för den svenska allmänheten
- Belyser och konkretiserar Barentssamarbetet med fokus på Sverige/Ryssland
- Demokrati och pressfrihet i Ryssland
- Personporträtt där något utav ovanstående framkommer.

Våra krav på dig som journalist för ansökningsprocessen:
Du ska vara verksam journalist eller journaliststudent i Sverige och medlem i Barents Press Sverige, medlem blir du lätt på barentspressprojects.com.

Det här premierar vi i bedömningen:
- Tidigare erfarenhet av att skriva om och kring ryska delen av Barentsregionen.
- Intresse av Barentsregionen och de dimensioner Barentssamarbetet medför.
- Intressant och tankeväckande uppslag.

Ambitionen ska vara att ditt färdiga reportage ska publiceras under 2019.

Hur går processen till?
Vi har löpande intag. Styrelsen i Barents Press Sverige går löpande igenom alla ansökningar och bedömer dem. Om du går vidare i processen så tar projektkoordinator kontakt med dig för att bolla ditt uppslag och inhämta kompletteringar. När dessa är inhämtade fattar styrelsen beslut om vilka som får ta emot pengarna och hur de ska användas, Barents Press Sverige kan komma att använda de färdiga reportagen i sin rapporteringsverksamhet.

Finansering:
Du får själv skriva en preliminär budget i formuläret. Om du går vidare i processen så kommer den att bearbetas tillsammans med dig. Barents Press Sverige kan täcka transport, logi och visumkostnader. Vi kan även täcka vissa arvodeskostnader (tolk, fixare). Maxbelopp per ansökan är 10 000 kronor.
Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service