فرم ثبت مشخصات متخصصان

شركت پوينده دهكده جهاني، بنا به زمینه همکاری با سازمانها و شرکتهای مختلف، با فرصتهای شغلی مختلفی مواجه میشود. این صفحه برای برقراری ارتباط میان کارفرمایان و متخصصان، به صورتی بسیار ساده طراحی و در نظر گرفته شده است. همچنین در مواردی از افرادی که نسبت به ارسال رزومه برای شرکتها اقدام نموده اند، درخواست میشود که این فرم را تکمیل نمایند تا فرایند بررسی امکان همکاری با ایشان، تسریع و تسهیل گردد.

بنابراین از همه متخصصان محترم دعوت میشود تا در صورت تمایل اطلاعات خود را اینجا ارسال فرمایند تا در صورت وجود موقعیتهای شغلی، با آنها تماس گرفته شود.

قبل از تکمیل فرم، لطفا به موارد زیر توجه فرمائید:

- شما به میل و اراده خود این فرم را تکمیل میفرمائید.
- تکمیل این فرم هیچ تعهدی مبنی بر یافتن کار برای شما برای هیچ شخص و سازمانی ایجاد نمیکند.
- با درج اطلاعات خود در این فرم، به شرکت پوینده دهکده جهانی اجازه میدهید که از اطلاعات شما برای تامین نیروهای مورد نیاز کارفرمایان خود استفاده نماید.
- تکمیل این فرم برای شما هیچ هزینه ای نخواهد داشت، حتی اگر شما برای یک فرصت شغلی معرفی شوید، هیچگاه هیچ هزینه ای از شما دریافت نخواهد شد.
- از اطلاعات این فرم کارشناسان و همکاران شرکت پوینده دهکده جهانی، برای تطابق انتظارات کارفرمایان و مشخصات شما، استفاده خواهند کرد.
- پس از تکمیل این فرم، ممکن است از شما برای شرکت در یک یا چند آزمون یا مصاحبه حضوری دعوت شود. شرکت در این آزمونها و احیاناً مصاحبه ها منوط به انتخاب شماست.
- فعلاً امکان اصلاح اطلاعات وارد شده را نخواهید داشت، به زودی و با راه اندازی نسخه نهائی این بانک اطلاعاتی، امکانات وسیع تری در اختیار شما و البته کارفرمایان قرار داده خواهد شد.
- لطفا برای طرح هر سوال، ابهام، درخواست و مواردی از این دست، از طریق فرم تماس با ما در آدرس http://uveco.ir/?p=163 اقدام فرمائید.

با تشكر و احترام
شرکت پوینده دهکده جهانی

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  تایپ فارسی
  کار با اکسل
  کار با واژه پرداز WORD
  استفاده از OutLook
  درک متون انگلیسی
  ترجمه متون انگلیسی
  نامه نگاری رسمی
  کار با ماکروها در Word و Excel
  برنامه نویسی
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question