กิจกรรมปฐมนิเทศ "สู่ร่มสุข" ประจำปีการศึกษา 2559
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ *
เพศ *
คำชี้แจง ให้ท่านเลือกระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความเห็นของท่าน *
5 ระดับ ดีมาก 4 ระดับ ดี 3 ระดับ ปานกลาง 2 ระดับ พอใช้ 1 ระดับ น้อย
5
4
3
2
1
1. การรับลงทะเบียนมีความเหมาะสม
2. การรอดซุ้มรับขวัญน้องใหม่ สู่อ้อมใจมีความเหมาะสม
3. กิจกรรมละลายพฤติกรรม พี่นำน้อง
4. กิจกรรมวินัยเรื่องสนุก
5. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต และเศรษฐกิจพอเพียง
6. กิจกรรมภาษาพาเพลิน
7. กิจกรรมภาษาพาสนุก
8. กิจกรรม STEM
9. ระยะเวลามีความเหมาะสม
10. สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
11. อาหารและน้ำดิ่ม มีความเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม. Report Abuse - Terms of Service