แบบทดสอบติวเตอร์ ฟิสิกส์มัธยมปลาย
เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
กรุณากรอกอีเมล์ หรือเบอร์โทรที่ใช้สมัครไอดีติวเตอร์ *
Your answer
1. รถทดลองมวล 0.5 กิโลกรัม วิ่งด้วยอัตราเร็ว 2.0 เมตรต่อวินาที บนพื้นราบเข้าชนสปริงอันหนึ่ง ซึ่งมีปลายข้างหนึ่งยึดติดกับผนัง และมีค่าคงตัวสปริง 200 นิวตันต่อเมตร เมื่อรถชนสปริง สปริงจะหดสั้นที่สุดเท่าไร *
2. จากรูปแรง F= 120 นิวตัน ดึงมวล 5 กิโลกรัมดังรูป จงหาความเร่งของมวลทุกก้อน T1 และ T2 เมื่อสัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน = 0.1 (ตามลำดับ) *
Captionless Image
3. พิจารณาระบบดังในรูป กำหนดให้เชือกไม่มีมวล และพื้นไม่มีความเสียดทาน แรงตึงในเส้นเชือก T จะมีค่ากี่นิวตัน *
Captionless Image
4. ปล่อยวัตถุจากดาดฟ้าตึกสูง 100 เมตร ในขณะเดียวกันก็ขว้างวัตถุอีกก้อนหนึ่งจากพื้นล่างขึ้นไปด้วยอัตราเร็ว 50 เมตร/วินาที อยากทราบว่าอีกนานเท่าใดวัตถุทั้งสองจึงจะพบกัน และจุดที่พบกันอยู่สูงจากพื้นด้านล่างเท่าไร *
5. จากกราฟดังรูป ระหว่างขนาดของความเร็ว และเวลา t ของอนุภาค ซึ่งเคลื่อนที่ในแนวดิ่งภายใต้แรงเสียดทาน และน้ำหนักของอนุภาค อนุภาคอยู่ในอากาศได้นาน 16 วินาที จงหาว่าอนุภาคนี้จะเคลื่อนที่ได้ระยะทางสูงสุดกี่เมตร *
Captionless Image
6. เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องหนึ่งประกอบด้วยเตารีดไฟฟ้าขนาด 1,000 วัตต์ โทรทัศน์สีขนาด 130 วัตต์ พัดลมขนาด 70 วัตต์ หม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาด 900 วัตต์ และหลอดไฟ ถ้าในห้องนี้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ 220 โวลท์และใช้ฟิวส์รวมขนาด 10 แอมแปร์ จงหากำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้กับหลอดไฟทั้งหมดถ้าเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดพร้อมกัน *
7. ถ้าแก๊สในกระบอกมีการเปลี่ยนแปลงแบบอุณหภูมิแบบคงตัว (Isothermal) จาก ตำแหน่ง ก. ไปยังตำแหน่ง ข. ดังรูป ในการเปลี่ยนแปลงนี้ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง *
Captionless Image
8. ดาวเทียมมวล 6 กิโลกรัม หมุนรอบโลกเป็นวงกลม รัศมี 7,000 กิโลเมตร และที่ความสูงระดับนี้ แรงดึงดูดของโลกมีค่าเท่ากับ 7 นิวตัน/กิโลกรัม จงคำนวณหาความเร็วและคาบการหมุนของดาวเทียมนี้ *
9. วางวัตถุไว้หน้าเลนส์นูน 20 เซนติเมตร ถ้าเลนส์นูนมีความยาวโฟกัส 10 เซนติเมตร จะเกิดภาพจริงหรือภาพเสมือนที่ระยะเท่าไร *
10. ใช้แสงมีความยาวคลื่น 400 nm ตกตั้งฉากผ่านสลิตเดี่ยวที่มีความกว้าง ของช่องเท่ากับ 50 µm จากการสังเกตภาพเลี้ยวเบนบนฉาก พบว่าแถบมืดแถบแรกอยู่ห่างจากกึ่งกลางแถบสว่างกลาง 6 mm ระยะห่างระหว่างสลิตเดี่ยวกับฉากเป็นเท่าใด ในหน่วยเซนติเมตร *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Snapask (Holdings) Inc.. Report Abuse - Terms of Service