Sol·licitud de participació en el programa PRAKTIKUM UPV-CONSELLERIA D'EDUCACIÓ 2012 (Artes) - Elecció de projectes // Solicitud de participación en el programa PRAKTIKUM UPV-CONSELLERIA D'EDUCACIÓ 2012 (Artes) - Elección de proyectos

Per a l'assignació de projectes als alumnes sol·licitants es tindran en compte tant l'expedient acadèmic com l'orde de prioritat que l'alumne li assigna a cada projecte. Per a això et demanem que ens indiques quin dels 2 projectes ofertats preferixes.

ATENCIÓ: Per a que la sol.licitud de participació siga vàlida és imprescindible omplir aquest formulari i enviar la certificació acadèmica de les notes tal i com s'indica a la convocatòria, no basta en omplir este formulari.
-----------------
Para la asignación de proyectos a los alumnos solicitantes se tendrán en cuenta tanto el expediente académico como el orden de prioridad que el alumno le asigna a cada proyecto. Para ello te pedimos que nos indiques cuál de los dos proyectos ofertados prefieres.

ATENCIÓN: Para que la solicitud de participación sea válida es imprescindible llenar este formulario y enviar la certificación académica de las notas tal y como se indica en la convocatoria, no basta con llenar el formulario.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Preferències dels projectes / Preferencias de los proyectos

  A continuació indica en quin dels dos projectes estàs més interessat a participar ---- A continuación indica en en cuál de los dos proyectos estás más interesado en participar.
  This is a required question
  This is a required question