Pytanie 5

Pytanie 5 II etapu MON.
  This is a required question
  W analizie imienia posługujemy sie wibracja nazwiska.
  Wibracja urodzenia jest wibracja stałą.
  Wibracja Imienia i Nazwiska składa sie z trzech roznych wibracji.
  Najkorzystniejszy związek "8" jest z "9"
  Kluczowe Cykle Życia oblicza sie na podstawie imienia i nazwiska.
  Please enter one response per row